'บัตรคนจน' ก.ค.63 เหลือสวัสดิการอะไรบ้าง? หลังรับ 'เงินเยียวยา' 3,000 บาทไปแล้ว

'บัตรคนจน' ก.ค.63 เหลือสวัสดิการอะไรบ้าง? หลังรับ 'เงินเยียวยา' 3,000 บาทไปแล้ว

นอกจากเงินเยียวยา 3,000 บาท ผู้ถือ "บัตรคนจน" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังเหลือสวัสดิการอะไรบ้างที่จะได้รับในเดือนกรกฎาคม 2563

ผ่านไปแล้วสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคโควิด-19 สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือบัตรคนจน ที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือมาตรการรัฐอื่นๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน เป็นต้น รายละ 3,000 บาท เป็นการจ่ายรวดเดียวเข้าบัตรคนจนโดย ครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาท ซึ่งได้เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันสุดท้าย วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

แม้เงินเยียวยาจะจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีมาตรการอื่นๆ ที่จะได้รับในเดือนกรกฎาคม 2563 อีกหลายสิทธิ ดังนี้ 

  • 15 กรกฎาคม 2563

สิทธิการเงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท

ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้อัตราภาษี แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1% เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่าย จากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม 7% ส่วนอีก 5% เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่าน e-Money สำหรับ 1% สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจน

  • 18 กรกฎาคม 2563

สิทธิที่จะได้รับในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน หากนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในส่วนนี้อีก 2 เดือนต่อจากนี้เท่านั้น โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

สิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

  • เงินพิเศษเข้าบัตรวันที่ 15 ของทุกเดือน

สิทธิเงินพิเศษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายน 2563 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกัน