‘เยียวยาเกษตรกร’ เช็คสถานะ 3 กลุ่ม ‘เยียวยา’ งวดสุดท้าย เริ่ม 15 ก.ค.นี้

‘เยียวยาเกษตรกร’ เช็คสถานะ 3 กลุ่ม ‘เยียวยา’ งวดสุดท้าย เริ่ม 15 ก.ค.นี้
10 กรกฎาคม 2563
61,897

“เยียวยาเกษตกร” เช็คสถานะ 3 กลุ่มเตรียมรับเงิน “เยียวยา” งวดสุดท้าย เริ่มจ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อย่างต่อเนื่อง ผ่าน ธ.ก.ส. กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ

ความคืบหน้าของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ดำเนินมาถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นเดือนที่ 3 ของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา โดย ระบบจะดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563 วันละ 1 ล้านราย ต่อเนื่อง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159438219188

ขณะที่รายชื่อเกษตรกรยื่นอุทธรณ์ 192,512 รายไปตรวจสอบคัดกรองความซ้ำซ้อนของมาตรการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 พบว่า มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดกรองตามข้อกำหนดดังกล่าว 189,663 ราย โดยสามารถจำแนกสถานะการอุทธรณ์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่

  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 ราย
  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการฯ 108,391 ราย
  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย จากการคัดกรอง 10,284 ราย

เกษตรกรที่ต้องการรู้เรื่องเยียวยา สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

159438221394

ขณะเดียวกัน การเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็น กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวนเกษตรกรอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

สำหรับการดำเนินการจนถึงตอนนี้นั้น อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และยืนยันในระบบ ทบก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนส่งข้อมูลให้กับ สํานักเศรษฐกิจการเกษตร และ ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จนกระทั่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

159438223759

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง