'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ แก่ 'พ.ต.อ. ณรัชต์'

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ แก่ 'พ.ต.อ. ณรัชต์'
4 กรกฎาคม 2563
509

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔ แก่ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                                         

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง