‘วันอาสาฬหบูชา’ ชวนมา ‘เวียนเทียนออนไลน์’ วิถีใหม่ชาวพุทธ

‘วันอาสาฬหบูชา’ ชวนมา ‘เวียนเทียนออนไลน์’ วิถีใหม่ชาวพุทธ
5 กรกฎาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
57,704

ชวนร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชา" 2563 แบบชาวพุทธวิถีใหม่ New Normal ด้วยการ "เวียนเทียนออนไลน์" ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม "วันเข้าพรรษา" ทางออนไลน์เช่นกันที่ www.เข้าพรรษาออนไลน์.com

ในช่วงวันหยุดยาวนี้มีวันสำคัญทางศาสนาพุทธรวมอยู่ด้วย นั่นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) และมีความสำคัญที่ชาวพุทธควรระลึกถึง ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนา

อีกทั้งยังเป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นองค์แรกในโลก คือ “พระอัญญาโกณฑัญญะ” จากการที่ท่านรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน , เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก คือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า และ เป็นครั้งแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

นอกจากกิจกรรมหลักๆ ที่ชาวพุทธนิยมทำกันใน “วันอาสาฬหบูชา” อย่างการเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรม และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดฮิตหนีไม่พ้นการ “เวียนเทียน” รอบโบสถ์ที่วัด แต่ต้องบอกว่าปีนี้วิถีชาวพุทธได้เปลี่ยนไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด “โควิด-19” ทำให้ผู้คนต้องทำกิจกรรมต่างๆ แบบ New Normal การเข้าวัดแบบเดิมอาจจะทำได้ไม่สะดวกนัก จึงเกิดรูปแบบของ “เวียนเทียนออนไลน์” ขึ้นมาในปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159384038215

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาร่วม “เวียนเทียนออนไลน์” เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” กันในช่วงสัปดาห์พุทธศาสนา 1-6 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยมี พระมหา ดร.ณัฐพงษ์ ฐิตปญโญ (นาคถ้ำ) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในโครงการสัปดาห์พุทธศาสนาดังกล่าว 

ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.เข้าพรรษาออนไลน์.com เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัด ให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได้

สำหรับ “เวียนเทียนออนไลน์” ครั้งที่ 2 ใน “วันวันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2563 เพิ่มความหลากหลายจาก Character ให้เลือกตามวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ทั้งชายหญิง อีกทั้งเวียนเทียนครั้งนี้จะไม่มีเหงา สามารถมาเป็นคู่ เป็นหมู่คณะ หรือมากันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวเล็ก ครอบครัวใหญ่ ก็สามารถร่วมบุญในกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ได้อย่างครบถ้วนทุกคน

159384038110

159384038537

ส่วน “เข้าพรรษาออนไลน์” มีกิจกรรมตามแนวทางปฏิบัติทางพุทธศาสนา โดยสามารถร่วมสวดมนต์ หล่อเทียนคุณธรรมซึ่งเป็นข้อธรรมมะในเรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ ทั้งยังสามารถชวนเพื่อน Challenge และ Share โดยเลือก ปวารณาตนว่าจะ “งดเหล้าเข้าพรรษา” หรือ “ถือศีล” ตามวันที่แต่ละคนสะดวก

และในตอนเช้าของวันที่ 6 ซึ่งเป็น “วันเข้าพรรษา” ตลอดทั้งวันจะมีกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ โดยใช้ดอกเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้ง 8 ซึ่งเป็นประเพณีที่มีตำนานมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมีความเชื่อกันว่าการตักบาตรดอกไม้เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง ทำให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข

159384038529

159384038854

  • สรุปกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ของ "วันอาสาฬหบูชา" และ "วันเข้าพรรษา"

1. วันที่ 1-6 กรกฎาคม 2563 ชวนร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนออนไลน์” เนื่องในวัน “วันอาสาฬหบูชา” 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

2. กิจกรรม “เข้าพรรษาออนไลน์” ซึ่งมีกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมปฏิบัติ 2 กิจกรรม คือ วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563 สามารถร่วมสวดมนต์ หล่อเทียนคุณธรรม ปวารณาตนงดเหล้าเข้าพรรษา หรือถือศีลห้า พร้อม Challenge และ Share ไปในช่องทางโซเชียลต่างๆ ผ่านทาง www.เข้าพรรษาออนไลน์.com

3. กิจกรรม “เข้าพรรษาออนไลน์” พิเศษ! ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 ซึ่งเป็น “วันเข้าพรรษา” ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป ในเว็บไซต์ www.เข้าพรรษาออนไลน์.com จะเพิ่มกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ โดยใช้ดอกเข้าพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้ง 8

159384038787

-------------------------------

ที่มา : siamparagon

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง