'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะ 'ธ.ก.ส.' เตรียมโอนเงินห้าพันกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์อีก 1.36 แสนราย!

'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะ 'ธ.ก.ส.' เตรียมโอนเงินห้าพันกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์อีก 1.36 แสนราย!

"เยียวยาเกษตรกร" เช็คสถานะ "ธ.ก.ส." เตรียมโอนเงิน 5,000 บาท เพิ่มเติมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีก 1.36 แสนราย เช็คสถานะได้ทาง www.moac.go.th

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (วันที่ 30 มิถุนายน 2563) ธ.ก.ส. ได้ดำเนินมาตรการ เยียวยาเกษตกร 5,000 บาท (3 เดือน) อย่างต่อเนื่อง โดย ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับเงินในเดือนพฤษภาคม 2563 นั้นมีเกษตรกรที่ได้รับเงินเพิ่มเติม รวมเป็น 7,352,610 ราย ส่วนเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยางวดที่ 2 ในรอบเดือนมิถุนายนนั้นมียอดล่าสุดอยู่ที่ 7,283,378 ราย รวมผลการโอนทั้งสิ้นเป็นเงิน 73,179.940 ล้านบาท

กลุ่มของเกษตรกรที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชีในตอนนี้คงเหลือ 119,199 ราย นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินได้อีก 124,938 ราย เนื่องจากเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่แจ้งเลขบัญชี

159350069688

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือสถานะการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรของตนเอง รวมทั้ง แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารรับโอนเงิน หรือ พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้ที่ www.moac.go.th เมนู เยียวยาเกษตรกร.com หรือ คลิกที่นี่ และหากต้องการตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ก็สามารถเข้าไปในเมนู ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้เช่นกัน หรือ สามารถเช็กจาก แอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ Digtial Farmer ซึ่งมีรองรับทั้งระบบ IOS และระบบ Android ให้ตรวจสอบได้อีกด้วย

สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 137,093 ราย ซึ่ง ที่ประชุม ครม.มีมติให้ได้รับเงินเยียวยานั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ส่งข้อมูลเกษตรกร 137,093 ราย ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จนได้ รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 136,946 ราย จากนั้นจึงได้ทำการส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการโอนเงินเยียวยาต่อไป

159350074949

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร วันนี้จะมีการนำผลการตรวจสอบสถานะทางทะเบียนของเกษตรกร ที่ ธ.ก.ส.ส่งกลับมา 132,905 รายมาพิจารณาอีกครั้งด้วย

สำหรับเกษตกรที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. Call Center 0 2555 0555 ตลอด 24 ชั่วโมง

159350079080