สหภาพ อสมท อ้าง มติบอร์ด ยังไม่รองรับ เงินเยียวยา 3 พันล้าน

สหภาพ อสมท อ้าง มติบอร์ด ยังไม่รองรับ เงินเยียวยา 3 พันล้าน
12 มิถุนายน 2563
555

สหภาพ อสมท อ้าง มติบอร์ด ยังไม่รองรับ เงินเยียวยา 3 พันล้าน

ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ข้อยุติแต่อย่างใด กรณีเรื่องของ บมจ.อสทม. หลังจากที่เมื่อวานนี้ (11 มิถุนายน 2563) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท. ออกแถลงการณ์ แสดงความกังขาต่อการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ล่าสุดในวันนี้ นายสุวิทย์ มิ่งผล ฝ่ายประสานงานประธานสหภาพแรงงาน ทำหนังสือ​ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แจ้งข้อสรุปเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz กับ บมจ.อสมท อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ทั้งยังระบุให้ระมัดระวังกระบวนการที่อาจขัดต่อกฎหมาย และนโยบาย ของนายกฯ

เรียน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

​ตามที่ กสทช. มีข้อสรุปของวงเงินเยียวยา คลื่น 2600 MHz กับ บมจ.อสมท จำนวน 3,235 ล้านบาท และยังมีมติถึงกำหนดการแบ่งเงินเยียวยากับ บริษัทคู่สัญญา ตามหนังสือที่ทาง บมจ.อสมท ส่งไปยัง กสทช. โดยนายเขมทัตต์ พลเดช ที่อ้างว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทน ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอร์ด อสมท ไขก๊อกผวาเยียวยาคลื่น 2600

ยันวันนี้รู้ผลเงินเยียวยา 'อสมท'

บัดนี้ มีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัท มิได้มีมติรับรองอำนาจของนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ตามที่กล่าวอ้าง

ประกอบกับ นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏโดยให้ดำเนินการเรื่องเงินเยียวยาอย่างรอบคอบโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ

เพื่อความถูกต้องและรอบคอบ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท เห็นว่าขณะนี้ กสทช.ควรดำเนินการเพียงแจ้งสรุปวงเงินเยียวยามายัง บมจ.อสมท อย่างเป็นทางการ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร บมจ.อสมท ประชุมและสรุปว่า จะตอบสนองต่อวงเงินเยียวยาและต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้นใหญ่ อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อความถูกต้องและรอบคอบ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท เห็นว่า ขณะนี้ กสทช.ควรดำเนินการเพียงแจ้งสรุปวงเงินเยียวยามายัง บมจ.อสมท อย่างเป็นทางการ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร บมจ.อสมท ประชุม และสรุปว่าจะตอบสนองต่อวงเงินเยียวยาและต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้นใหญ่ อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งนี้ หาก กสทช. มีมติก้าวล่วงถึงสัดส่วนการชดเชยโดยอ้างอิงเอกสารการมอบและใช้อำนาจที่อาจมิชอบของ ประธานคณะกรรมการบริษัท และนายเขมทัตต์ พลเดช แล้วเกิดข้อเท็จจริงว่า เป็นการมอบและใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบจนความเสียหายขึ้นภายหลังก็จะทำให้ กสทช. ต้องเสียหายไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ยืนยันวงเงินเยียวยาให้ บมจ.อสมท อย่างเร่งด่วนและทบทวนมติในการกำหนดแบ่งสัดส่วนชดเชยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และเห็นควรรอความเห็นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการด้วย เพื่อความรอบคอบและผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: