สพฐ.มอบรร.ประเมินความปลอดภัยพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้

สพฐ.มอบรร.ประเมินความปลอดภัยพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้
10 มิถุนายน 2563
382

สพฐ.ส่งหนังสือถามโรงเรียนต้องการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV พร้อมประเมินมาตรการความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง เสนอให้เปิดเรียน 1 ก.ค.นี้

ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการหารือถึงมาตรการการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ซึ่ง สพฐ. มีโรงเรียนในสังกัดอยู่กว่า 15,000 โรง และในจำนวนนี้มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อยู่แล้ว จำนวน 11,415 โรง และโรงเรียนที่เดิมไม่ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ DLTV จำนวน 3,438 โรง 

นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.จะทำหนังสือสอบถามถึงความประสงค์ของแต่ละโรงเรียนถึงความต้องการที่จะจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อและไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นระยะเวลา 28 วัน

โดยสพฐ.จะมีขั้นตอนในการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันเปิดภาคเรียน ให้โรงเรียนประเมินมาตรการความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ และเสนอขอความเห็นชอบในการเปิดภาคเรียนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ ศบค.จังหวัด พิจารณาต่อไป

สำหรับการดำเนินการของโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า 120 คน สามารถเปิดภาคเรียนได้ เพราะจำนวนเด็กต่อห้องไม่ 20 คน แต่ในส่วนของโรงเรียนประถมศึกษา จำนวนนักเรียนต่อห้องจะต้องไม่เกิน 20 คนและโรงเรียนมัธยมศึกษา จะต้องไม่เกิน 25 คน

ทั้งนี้ หากโรงเรียนไหนที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเกินกว่าที่กำหนด สพฐ.ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น การสลับชั้น จันทร์/พุธ/ศุกร์ หรือ อังคาร/พฤหัสบดี, สลับชั้น วันคู่ วันคี่, สลับกลุ่มแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่โรงเรียนเห็นสมควรและจะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันทางด้านสาธารณสุขด้วย ซึ่งจะประชุมหารือร่วมกับผู้อำนายการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต ให้ติดตามการดำเนินการต่อไป

“ผมได้รับรายงานว่า ขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในภาคเรียนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผมได้กำชับให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการจัดส่งหนังสือให้กับนักเรียน เนื่องจากเด็กต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่บ้านในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนจริง”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง