ย้ำชัดอีกครั้ง! ยังไม่ได้เงินเยียวยา 'ประกันสังคม' เพราะอะไร ?

ย้ำชัดอีกครั้ง! ยังไม่ได้เงินเยียวยา 'ประกันสังคม' เพราะอะไร ?

โฆษกรัฐบาลแจงชัด "ลูกจ้างประกันสังคม" ที่ยังไม่ได้รับ "เงินเยียวยา" กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19 เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

วานนี้ (30 พ.ค.) โฆษกรัฐบาล นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

โดยย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับ "หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยา" ที่ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นผู้ประกันตนมาแล้วมากกว่า 6 เดือน รวมถึงต้องได้รับการรับรองจากนายจ้างด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และมาตรา 40 จะไม่สามารถรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากการแพร่ระบาด COVID-19 ได้

รวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เป็นผู้ประกันตนมาแล้ว “ไม่ถึง 6 เดือน” หรือที่ยังมีงานทำปกติ ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้เช่นกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจง สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับเงินเยียวยาล่าช้าว่า อาจเป็นเพราะผู้ประกันตนยื่นขอสิทธิซ้ำหลายครั้ง หรือกรอกข้อมูลผิด และนายจ้างไม่ได้รับรองลูกจ้าง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้เริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.63 จนถึงปัจจุบัน

159085661264