เช็คที่นี่ 10 ข้อต้องรู้ล่าสุด! เงินเยียวยาเกษตรกร www.เยียวยาเกษตรกร.com 30 พ.ค. 63

เช็คที่นี่ 10 ข้อต้องรู้ล่าสุด! เงินเยียวยาเกษตรกร www.เยียวยาเกษตรกร.com 30 พ.ค. 63

เช็คที่นี่ 10 ข้อต้องรู้ล่าสุด! เงินเยียวยาเกษตรกร www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คข้อมูล ความคืบหน้า การโอนเงิน การแก้ปัญหา การอุทธรณ์ อัพเดทข้อมูล 30 พ.ค. 63

การจ่ายเงิน เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ได้ดำเนินการโอนเงินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ถึงวันนี้ 30 พ.ค. 2563 รวม 15 วันแล้ว ข้อมูลล่าสุด สรุปได้ดังนี้

1. เกษตรกรขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมกว่า 8 ล้านคน แต่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังและระบบประกันสังคม พบว่า เหลือเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาครั้งนี้เพียงกว่า 6 ล้านคน เท่านั้น

2. เกษตรกรรายใดตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือ กระทรวงเกษตรฯให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่ออย่างรอบคอบ และเกษตรกรที่คงเหลืออยู่ รีบยื่นอุทธรณ์กับหน่วยงานเจ้าของทะเบียน

3. เกษตรกรที่เสียชีวิตไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือว่าจะให้สิทธิ์การเยียวยา และพิจารณาจากสิทธิ์ที่ยังคงค้างอยู่ เนื่องจากทะเบียนเกษตรกรที่ใช้อยู่ในขณะนี้ได้อัพเดทปี 62 อาจจะมีเกษตรกรที่เสียชีวิตระหว่างนี้อยู่จึงต้องพิสูจน์กัน

4. เงินเยียวยาดังกล่าว ต้องการช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรือยังดำรงชีวิตอยู่ ไม่ได้ต้องการช่วยคนตาย ส่วนทายาทที่หลงเหลืออยู่ก็มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาอยู่แล้ว ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

5. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่งหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอให้ชะลอการโอนเงินให้แก่ข้าราชการที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 91,426 ราย ดังนั้นขณะนี้จึงยังไม่มีการโอนเงินให้แก่ข้าราชการที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรดังกล่าว

6. สรุปยอดโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร เข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พ.ค. 2563 รวม 11 วัน จำนวน 6,211,592 ราย วงเงินจำนวน 31,057.96 ล้านบาท โดยในวันที่ 28 พ.ค. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 490,818 ราย จำนวนเงิน 2,454.09 ล้านบาท

7. สำหรับการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยา ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 28 พ.ค. 2563 รวมทั้งสิ้น 31,391 รายจำนวน 31,685 เรื่อง

8. หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 1,540 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานรับผิดชอบ 28,709 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,436 เรื่อง

9. เกษตรกรไม่มีชื่อ หรือถูกตัดสิทธิ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองที่หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาจากเกษตรกร และสามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์ www.moac.go.th 

10. การอุทธรณ์เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคจะทำการตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์และส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบซึ่งใช้ระยะเวลา 3 วัน และจึงส่งให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาต่อ

ที่มา - https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650332