www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 จ่ายเพิ่มอีก 2 ล้าน วันนี้ เช็คที่นี่!

www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 จ่ายเพิ่มอีก 2 ล้าน วันนี้ เช็คที่นี่!
28 พฤษภาคม 2563
362,031

www.เยียวยาเกษตรกร.com สถานะล่าสุด ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตร ได้รับเงิน 15,000 บาท กลุ่มแรกชุดสุดท้าย วันนี้ เช็คสถานะเงินเข้าได้เลย

ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลแล้วกว่า 6.7 ล้านราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) โอนเงินแล้วไม่น้อยกว่า 4.7 ล้านราย รวมมูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท

ส่วนรายชื่อเกษตรกรที่เหลืออีกกว่า 2 ล้านราย ระบบจะเร่งโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) รวมถึงเกษตรกรอีกกลุ่มที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งสรุปข้อมูลในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ซึ่งจะส่งรายชื่อมาให้ ... ปลายสัปดาห์นี้ และจะเร่งโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้เสร็จภายในเดือนนี้

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

รายละเอียดเช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15,000 สำหรับกลุ่มเกษตรกรลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

159062109568

กลุ่มที่ 1 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ โดยแบ่งเป็นการโอนเงินจาก ... เป็น 2 ชุดด้วยกัน คือ

  • ชุดที่ 1 ...โอนเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 3.2 ล้านราย (ข้อมูล วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
  • ชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วตั้งแต่ตอนนี้ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขณะเดียวกันนั้น เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 นี้ที่ได้รับ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

กลุ่มที่ 2 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หลังจากระบบตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับกรณีที่เกษตรกรในกลุ่มนี้ต้องการยื่นอุทธรณ์ สามารถเริ่มอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

กลุ่มที่ 3 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบผลการโอนเงิน แจ้งช่องทางการโอนเงิน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ที่  www.moac.go.th

159062114785

เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยาเกษตรกรของตนเองได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยแบ่งได้เป็น 4 กรณีหลักๆ คือ

สถานะได้รับเงินเยียวยา ระบบจะทำการโอนเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งความคืบหน้าของการโอนเงินในส่วนนี้ว่ากำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหน

สถานะไม่ได้รับสิทธิ์ หากเกษตรกรผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความนี้ แล้วไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง สามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  • เกษตรจังหวัด/อําเภอ 
  • ประมงจังหวัด/อําเภอ 
  • ปศุสัตว์จังหวัด/อําเภอ 
  • กรมหม่อนไหม ภูมิภาค
  • การยางแห่งประเทศไทย (ภูมิภาค
  • เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
  • สํานักงานอ้อยและน้ําตาลทราย (ภูมิภาค
  • ยาสูบแห่งประเทศไทย (ภูมิภาค)

159062121365

กรณี ตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่า ไม่พบข้อมูล หากเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา หากขึ้นข้อความนี้ หมายถึง ข้อมูลทางกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ยังไม่ได้ส่งให้กับ ... หรือ ข้อมูลอาจตกหล่น แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังวันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 จะต้องรอตรวจสอบข้อมูลในระบบอีกครั้ง

กรณี ตรวจสอบสถานะ แล้วพบข้อความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล หมายความว่า ผู้ลงทะเบียน มีชื่ออยู่ในบัญชีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการหรือโครงการอื่นๆ ของรัฐ หากพบว่า รายชื่อไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ระบบก็จะโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง