'เกษตรกร' ต้องรู้ 5 เรื่อง 'เงินเยียวยา' ที่ระบบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินไม่เคยบอก

'เกษตรกร' ต้องรู้ 5 เรื่อง 'เงินเยียวยา' ที่ระบบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินไม่เคยบอก
23 พฤษภาคม 2563
58,994

รวม 5 เรื่องสำคัญที่ "เกษตรกร" ต้องรู้เกี่ยวกับ ระบบตรวจสอบสิทธิ์ "เงินเยียวยา" เกษตรกร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563 โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ล่าสุดระบบได้ทำการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรไปกว่า 3.2 ล้านรายแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 16,000 ล้านบาท

นอกจาก ผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร จะสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยา และผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงรายละเอียดสำคัญที่เกษตรกรควรรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาในส่วนนี้ 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘เยียวยาเกษตรกร’ เปิดหลักเกณฑ์อุทธรณ์ และโอกาสของ ‘เกษตรกร’ ที่ยังไม่ได้เงิน มีอะไรบ้าง

'www.เยียวยาเกษตรกร.com' อยากจ่าย แต่ ‘เกษตรกร’ กว่า 4 แสนราย ไม่แจ้งเลขบัญชี!

  • เกษตรกรที่ได้เงินรอบแรกนี้มีหลักเกณฑ์อะไร และรอบต่อๆ ไป ใช้หลักเกณฑ์อะไร และจะได้เมื่อไร

ตอบ : จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำหนด ต้องไม่ได้ รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม โดยจะได้ในรอบแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

159011006053

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โค้งสุดท้าย! ’เราไม่ทิ้งกัน’ กลุ่มสุดท้าย จะได้ ‘เงินเยียวยา’ เมื่อไหร่

เริ่มจ่ายแล้ว! 'ชาวสวนยาง' กลุ่มที่ 2 รอรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' ภายใน 25 พ.ค.63

เช็คที่นี่! 'ผู้พิการ' รับเงินเยียวยา 1,000 บาท ได้ช่องทางไหนบ้าง?

‘www.เยียวยาเกษตรกร.com’ โอน ‘เกษตรกร’ เพิ่มอีก 3.5 ล้านรายจนถึง 29 พ.ค.นี้ ใครได้บ้าง

  • ลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร จะมีสิทธิรับเงิน เยียวยาเกษตรกรนี้หรือไม่

ตอบ : ได้ หากลูกหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ อย่างกรณีดังต่อไปนี้

ครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก 5 คน พ่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลูกมีอาชีพเสริมเป็นหมอนวดรับเงิน โครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยา

กรณีพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตร(ด้านพืช) และลูกชายเลี้ยงโค 5 ตัวไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ กรณีนี้ ทั้งพ่อ และลูกชายจะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา ทั้งนี้ทั้งสองต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

159014710094

  • เกษตรกรยังต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ตอนรับเงิน หรือว่าเงินจะเข้า บัญชีธนาคารของ เกษตรกรโดยอัตโนมัติ

ตอบ : หากเกษตรกรได้แจ้งหมายเลข บัญชีธนาคาร ในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. แล้ว และได้รับสิทธิ์การเยียวยาเกษตรกร โดยไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งเงินเยียวยาจะโอนเข้าสู่ บัญชีนั้นโดยอัตโนมัติ(ต้องถาม ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ถ้าเกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มีบัญชีแล้วไม่ได้เข้าไป ยืนยันสิทธิจะได้หรือไม่)

  • กรณีผู้รับจ้างกรีดยาง จะได้รับเงินเยียวยาไหม

ตอบ : ได้ในรอบที่ 2 หากผู้รับจ้างกรีดยางผู้นั้น ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทย (สกย.) โดยขอให้ไปติดต่อสอบถามรายชื่อได้ที่หน่วยงาน สกย. ในพื้นที่

  • เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยานี้แล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ชดเชยภัยแล้ง ชดเชย รายได้

ตอบ : เกษตรกรยังได้รับสิทธิเงินชดเชยอื่นได้ตามเงือนไขที่กำหนดเช่นเดิม

159011014387

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง