'เกษตรกร' ได้เงิน 3.2 ล้านราย วันนี้! เร่งตรวจสอบ 'เยียวยา' เงินเข้าแล้ว

'เกษตรกร' ได้เงิน 3.2 ล้านราย วันนี้! เร่งตรวจสอบ 'เยียวยา' เงินเข้าแล้ว
22 พฤษภาคม 2563
61,050

เช็คสิทธิ์ "เยียวยา" เกษตรกร เริ่มทยอยจ่าย 5 พันบาท ให้ "เกษตรกร" 3.2 ล้านราย วันนี้ ส่วนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ชุดที่ 2 หลังผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนอีก 3.4 ล้านราย เตรียมจ่ายเพิ่ม

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563 โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา จำนวน 10 ล้านรายนั้น 

ล่าสุด นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุว่า วันนี้ (22 พ.ค. 63) ระบบได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วกว่า 3.2 ล้านราย เป็นเงินกว่า 16,000 ล้านบาท

นอกจากนั้น จะมีเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีก 3.4 ล้านราย จากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐอื่นๆ และ ธ.ก.ส.จะเริ่มทำการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชุดนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรได้ครบทั้งหมดภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้

159011006053

หลังจากนั้น ระบบจะทำการคัดกรองรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อีกราว 1.6 ล้านราย ตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 28 พฤษภาคม ก่อนที่จะเริ่มทำการจ่ายเงินเยียวยาอีกครั้งในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563 นี้

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

สำหรับการตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา สำหรับ เกษตรกร สามารถแบ่งออกเป็น 2 สถานะหลักๆ คือ

เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยาเกษตรกร และระบบทำการโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว จะมีสัญลักษณ์สีเขียวปรากฏพร้อมข้อความระบุว่า ได้รับโอนเงิน 5,000 บาท พร้อมรายละเอียดของวันที่โอนเข้าบัญชีรวมทั้ง ธนาคารที่ได้รับโอนในแต่ละครั้ง

หากพบข้อความว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล แสดงว่า ยังอยู่ในขั้นตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และจัดส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนการรับเงินเยียวยาอีกครั้ง โดยต้องรอการโอนเงินเยียวยาในรอบต่อไป

159011009277

สำหรับเกษตรกรผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรสามารถอุทธรณ์ได้ ที่สำนักงานส่วนภูมิภาค คือ

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง

6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ สอบถามที่โทร. 0 2555 0555

159011014387

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ มาตรการเยียวยาเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563 กำหนดเป้าหมายการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตกรจำนวน 10 ล้านราย เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเกษตรกรจะได้รับเงิน 15,000 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง