พม. ส่งหน้ากากผ้าช่วยคนไทยในฟินแลนด์ป้องกันโควิด-19

พม. ส่งหน้ากากผ้าช่วยคนไทยในฟินแลนด์ป้องกันโควิด-19
20 พฤษภาคม 2563
235

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อยอดการช่วยเหลือสู่คนไทยในต่างแดน ด้วยหน้ากากผ้านับพันชิ้น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 อุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีนโยบายเปิดพื้นที่ให้จิตอาสา เจ้าหน้าที่กระทรวง ตลอดจนเครือข่ายด้านสังคม ร่วมมือร่วมใจกันทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ใช้ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งกรมกิจการสตรีฯ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่งทั่วประเทศ ได้เปิดการสอนการทำหน้ากาก โดยกลุ่มอาชีพสตรี และจิตอาสาได้ร่วมกันผลิตและแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปมาตลอด ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

“ภายใต้วิกฤตไวรัสโควิด-19 นอกจากการแจกจ่ายหน้ากากให้กับคนไทยในประเทศแล้ว กรมกิจการสตรีฯ ยังได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้า ทั้งจากเครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายหญิงไทยในประเทศต่างๆ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากผ้า โดยศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 8 แห่ง และส่งมอบให้กับเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1,400 ชิ้น ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และประเทศเยอรมัน จำนวน 1,500 ชิ้น ผ่านกรมกิจการผู้สูงอายุ และล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มอบให้เครือข่ายคนไทยในประเทศฟินแลนด์ จำนวน 1,270 ชิ้น ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การขนส่ง การสื่อสาร และการส่งมอบหน้ากากถึงมือคนไทยในต่างประเทศทำได้ลำบากยิ่งขึ้น แต่ด้วยความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ และเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ คาดว่าในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า หน้ากากอนามัยล็อตนี้จะไปถึงฟินแลนด์อย่างแน่นอน”

นอกจากนี้ กรมกิจการสตรีฯ ยังอยู่ระหว่างการประสานงาน เพื่อส่งมอบหน้ากากให้กับเครือข่ายคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับคนไทยและสตรีไทยในต่างประเทศ

วิดีโอบรรยากาศการผลิตและแจกจ่าย มอบหน้ากากอนามัยผ้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง