'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งเนื่องในวัน 'อัฏฐมีบูชา'

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งเนื่องในวัน 'อัฏฐมีบูชา'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

วันนี้(14 พ.ค.63) เวลา 16.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงต่าง ๆ ประกอบด้วย 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า(วันอัฏฐมีบูชา)พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

158945280695

158945282290