ตรวจสอบสถานะ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ พบ ‘ไม่ได้รับสิทธิ’ ไม่ต้องตกใจ คลังเตรียมเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้

ตรวจสอบสถานะ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ พบ ‘ไม่ได้รับสิทธิ’ ไม่ต้องตกใจ คลังเตรียมเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้

ข่าวดีสำหรับผู้ได้รับ SMS แจ้ง "ไม่ได้รับสิทธิ" อดได้เงินเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ล่าสุดกระทรวงการคลังแจ้งแล้วว่า ยังมีรอบสอบซ่อม ให้อุทธรณ์ผลการพิจารณาใหม่อีกครั้ง

ความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ทำเอาประชาชนจำนวนมากที่ลงทะเบียนไปแล้วต้องรอลุ้นกันอย่างหนักว่า ตนเองจะได้รับเงินหรือไม่ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการคัดกรองกันได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com 

ล่าสุดวันที่ 12 เม.ย. ทางภาครัฐก็ได้ทยอยส่งข้อความ SMS แจ้งผลการคัดกรองแก่ผู้ลงทะเบียน โดยหลายรายได้รับข้อความ SMS ส่งมาแจ้งว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" จนเกิดคำถามตามมากมาย เพราะต่างก็ยืนยันว่า ตนเองเดือดร้อน และได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ทำไมจึงไม่ผ่านการพิจารณา

อ่านข่าวเพิ่มเติมรู้จัก 'ทะเบียนเกษตรกร' นวัตกรรมเพื่อ 'เกษตรกร' สู้ โคโรน่าไวรัส

ในเรื่องนี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจง โดยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท หลังจากการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้วพบว่า

ในรอบที่ 1 ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้ว 7.99 ล้านราย โดยจากจำนวนนี้สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผ่านเกณฑ์ 1.68 ล้านราย ซึ่งในกลุ่มนี้ได้ทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในช่วงวันที่ 8-10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

2. กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 1.53 ล้านราย โดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่www.เราไม่ทิ้งกัน.com (หัวข้อขอข้อมูลเพิ่มเติม) ขอความกรุณาให้ดำเนินการภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วซึ่งได้เริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 และจะทยอยแจ้งไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยพบว่า ขณะนี้ได้มีผู้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจำนวนหลายแสนราย

และสุดท้าย คือ

3. กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 4.78 ล้านราย ซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน 2563 

โดยนายลวรณ กล่าวอธิบายถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นี้ว่า ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจาก Covid-19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่น เช่น ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม เกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งยังคงมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก จนถึงกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ผู้ค้าขายออนไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ นายลวรณ เปิดเผยว่า หลังจากปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 27 ล้านราย จะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือนเช่นเดิม เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

โดยโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนยังคงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง โดยจะทยอยแจ้งผลการคัดกรองและโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวันทำการ 

สำหรับการคัดกรองรอบที่ 2 จะเริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลและโอนเงินเยียวยาในช่วงวันที่ 13-14 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 6 แสนราย โดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19 ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันการณ์และตรงตัว

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3572 (ในวันและเวลาราชการ)