ศบค. แนะคนไทยในต่างประเทศยังไม่ควรเดินทางกลับไทย ย้ำยารักษาโควิด-19 มีเพียงพอ

ศบค. แนะคนไทยในต่างประเทศยังไม่ควรเดินทางกลับไทย ย้ำยารักษาโควิด-19 มีเพียงพอ

"โฆษก ศบค." แนะคนไทยในต่างประเทศยังไม่ควรเดินทางกลับไทยระยะนี้ หวั่นอาจเสี่ยงติดเชื้อระหว่างเดินทางได้ ย้ำยารักษาโควิด-19 มีเพียงพอ

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวว่า สำหรับผลการประชุมของ ศบค.นั้น ได้มีการหารือถึงมาตรการทางสาธารณสุข รวมถึงมาตรการเดินทางเข้าออกของคนไทยในต่างประเทศซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศ ได้รายงานว่ามีคนไทยในต่างประเทศรอกลับมาโดยเดินทางจากเครื่องบิน 5,453 คน ทางด่านมาเลเซีย นับอย่างไม่เป็นทาง 4,000 คน และล่าสุดคาดว่าจะเป็น10,000 กว่าคน เพราะขณะนี้มาเลเซียปิดประเทศ ซึ่งมีคนไทยที่ลงทะเบียนว่าจะกลับเข้ามา 14,664 คน และเข้ามาในเมืองไทยแล้ว 12,771 คน ส่วนที่เหลือกำลังจะกลับเข้ามา ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากต้องดูตั้งแต่ก่อนเข้ามา หลังเข้ามาต้องทำอย่างไรเพราะต้องให้พอเหมาะกับศักยภาพในการดูแล ประมาณ 200 คนต่อวัน ตอนนี้ถ้า 200 คน ต่อวัน ก็สามารถหาที่พักได้ ต้องเป็นที่พัก 1 ห้องต่อ 1 คน

“ถ้าจะกลับเข้ามาเมืองไทย ผู้บริหารไทยและคนไทยยินดีต้อนรับทุกคน แต่ถ้าเห็นคิวแล้วยาวอยู่จะขออยู่ในต่างประเทศ เพราะฉะนั้น รัฐสนับสนุนให้อยู่ในต่างประเทศ ถ้ามีที่พักอาศัยอย่างดีก็อยู่ต่อถ้าปลอดภัยดี ระหว่างที่ต่อเครื่องมา และกลับติดมาก็มีเสมอแต่ถ้าไม่กลับมา อยู่แต่ในห้องพักจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าคนที่เดือนร้อน และอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการอยู่ ก็มีการหารือว่าจะช่วยเหลือเหมือนคนไทยในประเทศหรือไม่ โดยจะหามาตรการที่ดีที่สุด ณ ตอนนี้หาทางช่วยเหลือทั้งคนไทยที่จะกลับเข้ามาและคนไทยในต่างประเทศ รวมถึงคนไทยในประเทศ”

รวมถึงได้มีการหารือเตรียมพร้อมที่พักที่รัฐจัดให้เพิ่มเป็น 3,500 ห้อง นอกจากนั้น ในเรื่องของ โรงพยาบาลสนาม ซึ่งต้องเตรียมเตียงเป็นหมื่นเตียงในกรณีที่ร้ายที่สุด ทางกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มาดูแลเรื่องนี้ และได้มารายงานว่า มี 98 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปรากฏว่าขาดไอซียู ต้องเพิ่มไอซียูอีก 80 เตียง เพื่อรองรับในทิศทางที่ร้ายที่สุด และเครื่องช่วยหายใจ

ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษา มติครม.บอกว่ารัฐต้องเป็นผู้ดูแลทั้งหมด และต้องไม่ผิดระเบียบด้วย เพราะเจตนาทางฝ่ายรัฐ จะทำให้ประชาชนดูแลอย่างดีที่สุด ขณะที่เรื่องยา เป็นเรื่องสำคัญที่ฆ่าไวรัสนี้ได้ ซึ่งยาฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir) ยืนยันว่าได้มีการสั่งซื้อและได้รับแล้ว ประมาณ 187,000 เม็ด ซึ่ง 1 คนใช้ ไปประมาณ 60-70 เม็ด ตอนนี้ใช้ไป 46,000 แล้ว

158642144095

ส่วนเรื่อง N95 ขณะนี้ สธ.ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และฝ่ายปกครองได้จัดหา N95 มาอีก 200,000 ชิ้น อีกทั้ง ได้มีวิธีทำความสะอาดหน้ากากN95 โดยการอบความร้อน 65-70 องศาเซลเซียล นาน 30 นาที สามารถกลับมาใช้ได้ 4 ครั้ง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะขณะนี้หน้ากากN95 หน้ากากผ้า ยามีความเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยหากไม่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

158642148833