ศบค. เผย บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 80 ราย

ศบค. เผย บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 80 ราย

"นพ.ทวีศิลป์" บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 80 ราย โดย 50 ราย ติดจากโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประชุม ศบค. โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก ตั้งแต่เดือนม.ค.ถึง 8 เม.ย. 2563 พบว่า บุคลากรทาการแพทย์และสาธารณสุข 80 ราย 3.4% ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยแหล่งที่ติดเชื้อ โดยติดในโรงพยาบาล 50 ราย หรือ 62.5% ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉินทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ พนักงานสนับสนุน ติดในชุมชน 18 ราย หรือ 22.5% อยู่ระหว่างสอบสวน 12 ราย หรือ 15%

158642165711

แบ่งเป็นสายวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 36 ราย คิดเป็น 45% แพทย์ 16 ราย คิดเป็น 20% เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกร 2 ราย คิดเป็น 2.5% ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตฯ เจ้าหน้างานทันตฯ 2 ราย คิดเป็น 2.5% เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 ราย คิดเป็น 1.25% อื่นๆ 10 ราย คิดเป็น 12.5% ไม่ระบุ 13 ราย 16.25%

จากการสอบสวนโรคพบว่าติดเชื้อจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- ติดในโรงพยาบาล 50 ราย (62.5%) ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉิน ทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ พนักงานสนับสนุน
- ติดในชุมชน 18 ราย (22.5%)
- อยู่ระหว่างสอบสวน 12 ราย (15%)

อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปถึงประชาชนที่มาตรวจ ถ้ามีอาการควรจะแจ้งแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ หรือคนอื่นๆ เพราะจะทำให้เกิดการกักตัว และขาดจำนวนบุคลากร ทำให้เกิดผลกระทบต่อการให้การบริการคนอื่นๆ ดังนั้น ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เองก็ได้มีมาตรการหลักในการป้องกันนั้น จะใช้หลักการ Universal Precaution ในทุกแผนกและทุกประเภทผู้ป่วย เน้นย้ำการไม่รวมตัวของเจ้าหน้าที่ และเน้น Social Distancing และมาตรการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน PPE และมาตรการดูแลรักษาและเยียวยา