'ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

'ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
8 เมษายน 2563
3,550

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (8 เม.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัด ในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ้งได้ดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมาแล้ว

158632775223

มีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทานและนำไปมอบแก่ประชาชน โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางแค จำนวน 23 ชุมชน และเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 28 ชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

158632898019

158632777285

158632776650

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง