ยะลาสั่งปิดเพิ่ม 2 อำเภอ รวมติดเชื้อสะสม 51 รายแล้ว

ยะลาสั่งปิดเพิ่ม 2 อำเภอ รวมติดเชื้อสะสม 51 รายแล้ว
4 เมษายน 2563
6,363

ยะลาสั่งปิดเพิ่ม 2 อำเภอ 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก สกัดโควิด-19 ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อ เพิ่ม 2 ราย รวมติดเชื้อสะสม 51 รายแล้ว


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่18/2563 เรื่อง การกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ในพื้นที่จังหวัดยะลา (ฉบับที่ 4) มีอำเภอยะหา และอำภอบันนังสตา โดยอำเภอยะหา ประกอบด้วยตำบล บาโงยซิแน ม.1, 3, 4, 5, 6 ส่วนอำเภอบันังสตา ประกอบด้วยที่ตำบลเขื่อนบางลาง คือที่ ม.1,2,3,4,5,6
โดยห้ามมิให้ผู้ใดเข้า - ออก พื้นที่ดังกล่าว

และหากผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้า - ออก พื้นที่ดังกล่าวต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอท้องที่นั้น ๆ ทราบ กรณีที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า - ออก พื้นที่ได้ เจ้าหน้าที่ต้องกำหนดเส้นทางการเดินทางให้ผู้นั้นทราบอย่างชัดเจนด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับหรือความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


มีรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 51 ราย รักษาหายแล้ว 18 ราย เสียชีวิต 2 ราย คงเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 31ราย//:นครินทร์ ชินวรโกมล

158598966330

158598967726

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง