ผู้ป่วยโควิด-19รายใหม่ 90 % ติดเชื้อในประเทศ

 ผู้ป่วยโควิด-19รายใหม่ 90 % ติดเชื้อในประเทศ
4 เมษายน 2563 | โดย พวงชมพู ประเสริฐ
14,270

ผู้ป่วยโควิด-19รายใหม่90 % ติดเชื้อในประเทศ สถานการณ์ในไทยค่อนข้างคงที่ ย้ำยังต้องเข้ม 2 มาตรการทั้งด้านสาธารณสุข-สังคม

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 3 เมษายน 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) แถลงสถานการณ์โควิด 3 เมษายน 2563ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 103 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่มอีก 76 รายรวมมีผู้ป่วยหายกลับบ้านได้แล้ว 581 คน ยังอยู่ในโรงพยาบาล 1,378 ราย เมื่อดูจากปัจุยัที่ทำการสอบสวนโรคได้ พบว่า ผู้ปวย ประมาณ 50 % มีประวัติสัมผีสกับผู้ป่วยคนเดิมที่เคยมีการสอบสวนโรคไปก่อนนี้แล้ว และมีผู้ป่วยรายใหม่ อีก 50 %


“ปัจจุบันผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ราว 100 รายต่อวัน เมื่อหักผู้ป่วยที่เป็นกรณีเข้ามาจากต่างประเทศและมาป่วยในประเทศ 14-15 คนต่อวันออกไป จะเจอว่าตอนนี้คนไทยมีการติดเชื้อในประเทศอยู่ที่ราวๆ 80-90 รายต่อวัน“นายแพทย์ธนรักษ์กล่าว


นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวอีกว่า พื้นที่ที่ยังมีผู้ป่วยรายงานอยู่แบ่งเป็น 4 กุล่ม คือ 1.กรุงเทพฯและปริมณฑล 58 ราย แยกเป็น กรุงเทพฯ 47 ราย นนทบุรี 5 ราย สมุทรปราการ 5 รายและปทุมธานี 1 ราย 2.ภูเก็ตและชลบุรี จังหวัดละ 16 ราย 3.จังหวีดชายแดนภาตใต้ 12 ราย และ4.จ.อื่นๆอีกจังหวัดละ 1-2 ราย โดยมีจังหวัดที่ยังไม่พบรายงานผู้ป่วย 15 จังหวัด 


นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยค่อนข้างคงที่ อาจเป็นการแสดงผลลักษณะที่ดีที่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ไม่ได้เพิ่มพุ่งสูงขึ้นมาหลายวันแล้ว และตอนตอนนี้ อยู่ที่ระดับ 100 รายต่อวัน หากสามารถทำมาตรการทางสาธารณสุขที่สำคัญ 2 เรื่องได้ คือ 1.ขอความร่วมมือให้ผู้ป่วย หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีประวัติเสี่ยง เข้ามาพบแพทย์โดยเร็ว และจะสอบสวนโรค พยายามติดตามตรวจหาผู้สัมผัสให้ได้มากที่สุดและตามจนครบ 14 วันให้ดีที่สุด ส่วนนี้จะสามารถตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคได้ ตอนนี้กำลังพยายามทำเต็มที่ ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดสอบสวนโรคทุกคน และ2.มาตรการทางสังคม หรือการเพิ่มระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)หรือระยะห่างระหว่างบุคคล ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดก็มีการเพิ่มมาตรการมากมายเพื่อกระตุ้นและเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการให้เต็มที่ที่สุด ทั้งนี้ มาตรการ 2 อย่างนี้จะต้องดำเนินการไปควบคู่กันหากขาดมาตรการใดก็จะมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง