มก.ผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกปชช.จ.สกลนครป้องกันโควิด-19

มก.ผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกปชช.จ.สกลนครป้องกันโควิด-19
1 เมษายน 2563
1,212

มก.วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผลิตเจลแอลกอฮอล์ 30,000 ลิตรให้กับประชาชนจังหวัดสกลนคร นำไปใช้ประจำครัวเรือนเพื่อล้างมือทำความสะอาดป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19

ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จังหวัดสกลนคร ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 30,000 ลิตร ให้กับจังหวัดสกลนคร ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร เพื่อให้ประชาชนชาวสกลนครได้นำไปใช้ประจำครัวเรือนเพื่อล้างมือทำความสะอาดป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19  นั้น

ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  กล่าวว่าขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


158573303342

โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทยอยส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับจังหวัดสกลนครเป็นระยะ โดยวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 1,360 ลิตร

ทั้งนี้ สำหรับสูตรการผลิตเจลแอลกอฮอล์ และการควบคุมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าวนั้น อาจารย์และบุคลากร หลักสูตรวิชาเคมีประยุกต์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส. เป็นผู้ดำเนินการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในการตรวจสอบคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยอีกด้วย 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง