เช็คเลย! ‘บัตรคนจน’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2563 เงินเข้าวันไหน !?

เช็คเลย! ‘บัตรคนจน’ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2563 เงินเข้าวันไหน !?

ข่าวดีของผู้ถือบัตรสวัสดิการคนจนที่เดือนเมษายน 2563 นี้ ได้รับสิทธิ์สวสัดิการสังคม 5 ด้าน มีอะไรบ้างมาดูกัน

หลังจากกระแสถล่มทลายของมาตรการเยียวยารับเงิน 5,000 บาท (3 เดือน) ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าไปลงทะเบียนจำนวนมาก ภายใน 3 วันหลังจากเปิดให้เข้าลงทะเบียนทะลุ 1 ล้านรายแล้ว และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก็เป็นวันแรกที่เริ่มจ่ายเงินคืนประกันไฟฟ้าให้กับผู้ลงทะเบียนแล้ว ก็มาถึงคราวของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนกันบ้าง ในเดือนเมษายน 2563 นี้ มาเปิดตารางดูกันว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ที่มาจากมาตรการอะไรบ้าง และจะเริ่มรับได้วันที่เท่าไร

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊คบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รายงานถึงข้อมูลสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสัวสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน 2563 ไว้ดังนี้ แต่ต้องเน้นว่าเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับสิทธิ์จำนวนมาก จึงทำให้แต่ละคนอาจจะไม่ได้รับเงินพร้อมกัน ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบสวัสดิการต่างๆ ของตัวเองได้ที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

  • วันที่ 1 เมษายน 2563

ผู้ที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จะได้รับ 3 ส่วน ก็คือ 1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค โดยต้องซื้อจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ซึ่งในวงเงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยได้รับคนละ 200-300 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ 300 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ยังได้รับเงิน 2.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้คนละ 45 บาทต่อ 3 เดือน แต่หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน ก็จะถูกตัดยอดเงินตรงนี้ไป อีกทั้งยังได้ 3.ค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยรถสาธารณะ 500 ต่อเดือน ครอบคลุมทั้ง รถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส. และรถไฟ

  • วันที่ 15 เมษายน 2563

ผู้ที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จะได้รับคืนเงินภาษีมูค่าเพิ่มหรือ VAT 7% โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

โดยอัตราภาษีนั้น แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1% เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่าย จากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม 7% ส่วนอีก 5% เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่าน e-Money สำหรับ 1% สุดท้าย จะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเอง

  • วันที่ 18 เมษายน 2563

ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับ 2 ส่วน ก็คือ 1.ค่าน้ำประปา แต่จะต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยรัฐจะช่วยเหลือไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และ 2.ค่าไฟฟ้า ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินต้องใช้ไฟไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะได้รับเงินตามจริง ไม่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และระยะเวลาของโครงการทั้งสอง มีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน