มหิดลส่ง ‘ตู้พ่นฆ่าเชื้อนาโน’ เสริมเกราะนักรบเสื้อกาวน์สู้โควิด!

มหิดลส่ง ‘ตู้พ่นฆ่าเชื้อนาโน’ เสริมเกราะนักรบเสื้อกาวน์สู้โควิด!

“วิศวะมหิดล” พัฒนา “ตู้พ่นซิลเวอร์นาโน” รับมือไวรัสโคโรนา ประสิทธิภาพ 99.99% ออกฤทธิ์ครอบคลุม 24 ชม.ใช้งานได้สูงถึง 20,000 ครั้ง เผยปลอดภัยกับร่างกาย พร้อติดตั้งภายในสัปดาห์นี้นำร่องรพ.ศิริราช ชี้เสริมเกราะป้องกันนักรบเสื้อกาวน์-ประชาชนที่มาใช้บริการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันเบื้องต้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากร ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่มารับบริการภายในสถานพยาบาล

โปรยละอองสยบโควิด

ทีมสหสาขาจากกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงทำการวิจัยและพัฒนา Bioactive Silver Ion ด้วยนาโนเทคโนโลยี ริเริ่มโดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เนื่องจากโลหะเงินมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบนผ้า จึงถูกนำมาใช้อบฆ่าเชื้อโรคโดยปราศจากแอลกอฮอล์

158522799146

นวัตกรรม Nanotechnology Sanitizing Spray จึงปลอดภัยต่อมนุษย์ สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อทั้งแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัสซึ่งรวมถึงไวรัสโคโรนา ออกฤทธิ์ปกป้องนานถึง 24 ชั่วโมง ทดสอบและรับรองคุณสมบัติโดยสถาบัน National Environment Agency สิงคโปร์ จากนั้นทำการทดสอบทางคลินิกและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา และจากประสิทธิภาพในการฆ่าไวรัสโคโรนา ศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิ ได้นำมาต่อยอดโดยพัฒนาใช้กับ “ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ” (Covid Clear Cylindrical) ที่สามารถนำไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานพยาบาล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับบริการได้ใช้งาน

ภญ.ธีรยา มะยะกูล ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า อนุภาคซิลเวอร์นาโนจะออกฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่ส่งผ่านสารอาหารไปยังเซลล์ ทำให้เซลล์เมมเบรนหรือผนังเซลล์อ่อนแอ และทำลายดีเอ็นเอป้องกันการเพิ่มจำนวน มีประสิทธิภาพสูงถึง 99.99% ออกฤทธิ์ครอบคลุม 24 ชั่วโมง สามารถใช้ได้ทั้งร่างกาย เสื้อผ้า สิ่งของ และทุกพื้นผิว โดยอนุภาคซิลเวอร์นาโนจะแทรกซึมและเคลือบไปบนพื้นผิวของวัตถุต่างๆ เสมือนเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรค

ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อประกอบขึ้นจากวัสดุสแตนเลสและอะลูมิเนียม ขนาด 80x100x200 เซนติเมตร ประกอบด้วย หัวพ่น 4 หัว ขนาด 0.01 ไมครอน เมื่อบุคคลผ่านการคัดกรองแล้วเดินผ่านเข้าไปในตู้ ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแล้วพ่นซิลเวอร์นาโนออกมาขณะเดินผ่าน โดยตู้มีต้นทุนประมาณ 2.5 แสนบาท ใช้งานได้ 2 หมื่นครั้ง หลักจากนั้นก็เติมสารซิลเวอร์นาโน 5 บาทต่อมิลลิลิตร

158522800783

ระดมทุนหนุนผลิตป้อน รพ.ต่างๆ

ภญ.ธีรยา อธิบายเสริมว่า เบื้องต้นตู้ต้นแบบนี้จะสามารถให้บริการได้ภายในสัปดาห์นี้ จะนำร่องติดตั้งที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดโรคโควิด-19 และป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ที่แบกรับความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ พร้อมกันนี้ได้เปิดระดมทุนเพื่อนำมาผลิตตู้ให้ได้จำนวนเพิ่มขึ้นสำหรับขยายสู่การติดตั้งในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ผู้สนใจสามารถสมทบทุนบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 333 221459 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08 4999 0236

158522804947

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชนตื่นตัวในการพัฒนาและแสวงหานวัตกรรมที่ช่วยรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยกตัวอย่าง ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ ได้ติดตั้ง “เอ็ม ออโต้ แซนนิไทซิ่ง เกต” อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่อนุภาคเล็กเพียง 3 ไมครอน มีส่วนผสมของเบนซาโคเนียม คลอไรด์ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาและเชื้อโรคอื่นๆ

ส่วนที่ประเทศเวียดนามได้พัฒนา “ตู้ฆ่าเชื้อเคลื่อนที่” หลังการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรก ผู้ใช้งานสามารถเดินเข้าไปในตู้ ระบบจะสเปรย์ฆ่าเชื้อ 2 ครั้งภายใน 15 นาที สามารถฆ่าเชื้อได้ 99.99% สำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวระบุว่าเป็น “น้ำเกลือไอออน (Salt ions)” สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสรวมถึงไวรัสโคโรนาด้วย