ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ วันที่สอง MEA ผ่านได้ ส่วน PEA ยังล่ม

ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ วันที่สอง MEA ผ่านได้ ส่วน PEA ยังล่ม
26 มีนาคม 2563
523,822

ฮอตโซเชียล ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ วันที่สอง เว็บ MEA ผ่านได้ ส่วน PEA ยังล่ม

กรณีเปิดลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผ่านเว็บไซต์ mea.or.th และ pea.co.th ซึ่งวันนี้ (26 มี.ค.) เป็นวันที่สอง

ปรากฏว่า เว็บไซต์ mea.or.th ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สามารถทำได้แล้ว ส่วน pea.co.th การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้าเว็บไซต์ไม่ได้

โดยวานนี้ (25 มี.ค.) การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ขอชี้แจง กรณีมีการส่งต่อข้อมูลในสื่อโซเชียล ระบุว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ขอชี้แจงกรณีมีการส่งต่อข้อมูลเรื่อง ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จะถูกตัดสิทธิ์ต่างๆ เช่น ไม่สามารถค้างชำระค่าไฟฟ้าได้ รวมถึงประชาชนต้องเสียค่าซ่อมแซมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเองหากเกิดชำรุดเสียหาย โดย MEA ขอชี้แจงว่า ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่างๆ จาก MEA ดังเดิม

ทั้งนี้ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือ หลักประกันสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินระยะเวลาที่ MEA กำหนด เมื่อดำเนินการขอคืนแล้วจะไม่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมใดๆ ในด้านระบบไฟฟ้าของบุคคลผู้ขอคืนเงินประกัน ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด MEA จะยังมีกระบวนการแจ้งเตือน และงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบ MEA ดังเดิม ขณะเดียวกัน ในกรณี เครื่องวัดชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน MEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า

สรุปคือ
1.กรณีการไฟฟ้า คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไม่ใช่ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชน เรียกสั้นๆ ให้เข้าใจง่าย จึงทำให้เข้าใจผิด
2.เงินประกันการใช้เงินประกันการใช้ไฟฟ้า มีไว้กรณีบ้านไหนไม่จ่ายค่าไฟ จะหักเงินประกันนี้
3.เงินประกันมิเตอร์ประชาชนไม่ได้จ่ายมา เนื่องจาก มิเตอร์เป็นภาระของ การไฟฟ้า 2 แห่ง ประชาชนรับผิดชอบตั้งแต่สายไฟหลังมิเตอร์เท่านั้น

158518340216

158518341557

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง