โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร
24 มีนาคม 2563
6,792

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนแปลงนาม 2 ค่ายทหาร

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหารดังนี้

1.พระราชทานนามค่ายทหารแก่ศูนย์การทหารปืนใหญ่เดิมชื่อ “ค่ายพหลโยธิน” มีที่ตั้งณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีว่า “ค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” และพระราชทานนามย่อว่า “ค่ายภูมิพล”

2.พระราชทานนามค่ายทหารแก่กองพลทหารปืนใหญ่เดิมชื่อ “ค่ายพิบูลสงคราม” มีที่ตั้ง ณ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีว่า “ค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และพระราชทานนามย่อว่า “ค่ายสิริกิติ์”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่29 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

158505791956

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง