จิสด้า จับมือ ม.นเรศวร เปิดตัว 2 หลักสูตร Non Degree

จิสด้า จับมือ ม.นเรศวร เปิดตัว 2 หลักสูตร Non Degree
19 มีนาคม 2563
324

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับจิสด้า รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียน 2 หลักสูตร Non Degree ผ่านคอร์สออนไลน์ ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต และ หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัว “โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษาระหว่างจิสด้า กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องและเผยแพร่ การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา รวมถึงยังเป็นการยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ” ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมคนเพื่ออนาคต ซึ่งเป็นการตอบรับนโยบายตามยุทธศาสตร์ อววน. และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย


การเปิดตัวโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่ทางหน่วยงานในสังกัดได้มีการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันโครงการของกระทรวงฯ ให้เห็นเป็นรูปประธรรม โดยการพัฒนากำลังคนเตรียมคนเพื่ออนาคตในรูปแบบ Re-Skill, Up-Skill, New-Skill ตามนโยบาย อีกทั้งรูปแบบของระบบคลังหน่วยกิต ไม่ได้เป็นภาระทางภาคการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ นี้

1584543235100

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนในอนาคต โดยจะไม่โฟกัสแค่กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพียงอย่างเดียว แต่ต้องโฟกัสกลุ่มคนทำงานด้วย ซึ่งระบบคลังหน่วยกิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะครอบคลุมถึงกลุ่มของคนทำงานเพื่อในอนาคตคนกลุ่มนี้จะนำหน่วยกิตนี้ ไปต่อยอดให้ถึงในระดับ Degree ซึ่งจะตอบโจทย์ของนโยบายของทาง อว. ที่ได้ทำการส่งเสริมในรูปแบบของ Life Long Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยการทำงานร่วมกับจิสด้า ซึ่งจะมีการนำร่องโดยการนำหลักสูตรของ จิสด้า จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Programming of Spatial Analytic on Internet GIS) และ หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสัมฤทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย โดยทางจิสด้าจะเป็นผู้ที่ดำเนินการในการจัดตารางการเรียน และผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตกับทางมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

158454325898

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานในโครงการฯ นี้ จิสด้า ได้มีแผนการลงนามทำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้มีการทำงานที่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน และสร้างพันธมิตรที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ นอกจากนี้จะได้มีการร่วมมือกันทำงาน ร่วมกับอีก 6 มหาวิทยาลัยที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อีกทั้ง จิสด้ายังได้มีโอกาสทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ในส่วนของพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีบุคลากรหลักจากมหาวิทยาลัยร่วมกับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากจิสด้า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

158454333517

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง