‘ประกันโควิด’ จ่อขึ้นเบี้ย-ปรับเงื่อนไข หากเข้าสู่ระยะ 3

‘ประกันโควิด’ จ่อขึ้นเบี้ย-ปรับเงื่อนไข หากเข้าสู่ระยะ 3

“บริษัทประกันภัย” เตรียมแผนรับมือหากโควิด-19 ระบาดหนัก   ทั้งปรับเงื่อนไขประกันโควิด  ขึ้นเบี้ย และหยุดขาย ด้าน “สมาคมวินาศภัย”   ส่งสัญญาณให้ทุกบริษัทประเมินขีดความสามารถการรับประกันภัยต่อ-เงินกองทุน ไม่ให้กระทบจ่ายสินไหมและการดำเนินธุรกิจ

แหล่งข่าวธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ความเสี่ยงจากการรับประกันโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อมีมากขึ้นและขยายวงกว้าง คาดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่ง หากเกิดการแพร่ระบาดแบบ super spreader หรือการแพร่ระบาดระยะที่ 3 คาดว่าบางบริษัทประกันคงต้องหาหยุดขาย ปรับขึ้นเบี้ย รวมถึงปรับเงื่อนไขการรับประกันดังกล่าวเข้มงวดขึ้น จากปัจจุบันเริ่มมีบางบริษัทปรับเงื่อนไขแล้ว เช่น กำหนดให้มีระยะเวลารอคอย 14วัน จากเดิมคุ้มครองทันที ห้ามเดินทางต่างประเทศในช่วง 1 ปีนับจากนี้ ถ้าเดินทางการประกันจะสิ้นสุด หรือบางบริษัทกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นบุคคลกรทำงานทางการแพทย์ไม่รับประกัน

อย่างไรก็ตามธุรกิจประกัน ยังเชื่อมั่นว่า ภาครัฐและเอกชนของทุกประเทศ รวมถึงไทยจะพยายามวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19ไม่ให้เร่งตัวขึ้นจากปัจจุบัน ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ตื่นตัวและป้องกันตัวเอง ทำให้การติดเชื้อในไทยยังไม่สูง รวมถึงไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว จะมีส่วนช่วยลดการแพร่กระจายของโรคได้ดีกว่าประเทศที่มีอากาศหนาว แต่ยังคงมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

158442940177

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแจ้งบริษัทที่ขายประกันโควิด-19 ต้องมีการประเมินความสามารถในการรับประกันภัย ทั้งการจัดสรรทางด้านประกันภัยต่อ และเงินกองทุนมีเพียงพอหรือไม่กับการจ่ายสินไหม หากสถานการณ์ดังกล่าวยังรุนแรงขึ้น และเกิดการแพร่ระบาดระยะที่3และยืดเยื้อ เพื่อไม่ให้กระทบกับการจ่ายสินไหมกับประชาชนและการดำเนินธุรกิจ

“แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19จะเป็นตัวเร่งให้คนตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 มากขึ้นเป็นหลักแสนกรมธรรม์หรืออาจจะถึงล้านกรมธรรม์ เชื่อว่าว่าบริษัทที่รับประกันโควิด จะมีการประเมินความสามารถในการรับประกันภัยอย่างต่อเนื่อง และเมื่อถึงเป้าหมายคงจะมีการทบทวนแผนเป็นระยะๆ ในการรับประกันดังกล่าว

นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากวันที่ 17  มี.ค.เป็นต้นไป บริษัทปรับเงื่อนไขการรับประกันภัยโควิด-19  กำหนดให้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน จากเดิมคุ้มครองทันที เป็นไปตามตลาดที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และเป็นไปตามสถานการณ์การระบาดมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น รวมถึงผู้ติดเชื้อยังขยายวงกว้างขึ้น

ขณะนี้มีประชาชนสนใจมาซื้อประกันภัยโควิด-19 สูงมากวันละกว่า 1 พันคน จากช่วงต้นเดือนมี.ค.ยอดยังไม่ถึงหลักร้อย แต่เมื่อการแพร่ระบาดสูงขึ้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลักร้อยคน ส่งผลให้ประชาชนเข้ามาดูประกันโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทไทยประกันภัยบางช่วงกว่า 1 หมื่นราย จนถึงขนาดเว็บไซต์ล่มเป็นบางช่วง ยอดสะสมตั้งแต่เปิดขาย 4 มี.ค.บริษัทขายไปแล้วกว่า 6 พันกรมธรรม์ จากเป้าหมายตั้งไว้ 2 หมื่นกรมธรรม์ คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้จะสามารถขายประกันโควิด-19 ตามเป้าหมายวางไว้

“ ขณะนี้ผู้ที่มาซื้อประกันส่วนใหญ่ซื้อผ่านออนไลน์ 70% แสดงให้เห็นว่าประชาชนตื่นตัวในการซื้อประกันโควิด-19 ค่อนข้างสูง ทั้งนี้บริษัทกำหนดตัวเลขการขายไว้แล้วว่าถ้าถึงระดับหนึ่งจะปิดการขาย แต่ไม่ขอเปิดเผยตัวเลข ”