ยื่น 'ภาษี' ปี 62 หัก 'ค่าใช้จ่าย' อะไรได้บ้าง

ยื่น 'ภาษี' ปี 62 หัก 'ค่าใช้จ่าย' อะไรได้บ้าง
15 สิงหาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
2,963

ทำความเข้าใจกับการ 'หักค่าใช้จ่าย' ก่อน 'ยื่นภาษี' เงินได้บุคคลธรรมดา

เทศกาล "ยื่นภาษี" วนมาถึง หลายคนมีความกังวลว่าจะต้องหาเงินมา "เสียภาษี" เยอะ ซึ่งตามหลักการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ได้คิดจากแค่จาก "เงินได้" ตลอดทั้งปีเท่านั้น แต่ต้องคำนวณจากสมการ

"เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน"

= เงินได้สุทธิ

158338706677

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

       

"ค่าใช้จ่าย" คือสิทธิในการหักต้นทุนที่เราต้องเสียไปตลอดทั้งปีออกจากรายได้ที่เราได้รับก่อนนำไปคำนวณภาษี เพราะการทำงานมาทั้งปี ไม่ได้มีแต่รายได้แต่มีรายจ่าย ที่เสียไปไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าจิปาถะ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีเช่นกัน 

สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ถือว่าเป็นต้นทุนที่ผู้เงินได้เสียไประหว่างทำงานสร้างเงินได้ในแต่ละปี ซึ่งสามารถนำมา "หักค่าใช้จ่าย" ออกจากเงินได้เพื่อลดภาระภาษีตามความสัมพันธ์กับประเภทของเงินได้ของแต่ละคน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนี้

158338804066

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า การหักค่าใช้จ่ายสามารถทำได้ 2 แบบ

แบบที่ 1 : ค่าใช้จ่ายแบบเหมา คือการหักค่าใช้จ่ายโดยรวมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่ต้องใช้หลักฐานค่าใช้จ่าย

แบบที่ 2 : หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร หรือเรียกสั้นๆ ว่าหักตามจริง ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

  

ทั้งนี้ สำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่มีเงินได้จากเงินเดือน หรือเงินได้ประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียว และ/หรือ ผู้ที่มีรายได้จากการว่าจ้างอื่นๆ ที่อยู่ในเงินได้ประเภทที่ 2 จะสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้สูงสุด 100,000 บาท ส่วนผู้ที่มีเงินได้ประเภทอื่นๆ จะต้อง ยึดการหักค่าใช้จ่าย ตามประเภทเงินได้ที่ตัวเองได้รับมาในปีภาษี 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง