ยื่น 'ภาษี' ปี62 'ลดหย่อน' อะไรได้บ้าง

ยื่น 'ภาษี' ปี62 'ลดหย่อน' อะไรได้บ้าง

เช็คลิสต์ "ค่าลดหย่อน" ก่อน "ยื่นภาษี" เงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2562 ซึ่งจะหมดเขต 31 สิงหาคมนี้

"ยื่นภาษี" ปี 2562 ในปีนี้กรมสรรพากรขยายเวลาให้บุคคลธรรมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โลยเลื่อนวันยื่นภาษี จาก 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 เป็น 1 มกราคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ "โควิด-19"

สำหรับ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามกฎหมาย โดยบุคคลที่ต้อง "ยื่นภาษี" จะต้องมีรายได้หรือเงินได้ รวมมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน หรือ 120,000 บาทต่อปี ส่วนอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ละคนที่จะต้อง "จ่ายภาษี" จะถูกคำนวณแตกต่างกันออกไปตามขั้นของเงินได้สุทธิ 

158338706677

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับปี 2562 มีหลายมาตรการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หลายรายการ ตั้งแต่การลดหย่อนภาษีส่วนตัว การออม ประกัน ไปจนถึงมาตรการต่างๆ จากภาครัฐที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งหากบริหารจัดการได้ดี บางคนอาจไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม หรืออาจได้คืนเงินภาษี ดังนี้

158338826011

นอกจากการลดหย่อนค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่างๆ แล้ว ผู้มีเงินได้ยังสามารถใช้ การเบี้ยประกัน การออมและลงทุนต่างๆ ที่มีนโยบายที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เป็นตัวช่วยให้คุณประหยัดภาษีได้มากยิ่งขึ้น 

158338826170

158338826134

อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ลืมไม่ได้ สำหรับผู้มีเงินได้ทุกคน คือสิทธิใน "การลดหย่อนภาษี" จาก "มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ" ต่างๆ ของรัฐบาล ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ในกรณีที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ (รายละเอียดแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี) เช่น มาตรการช้อปช่วยชาติ ซื้อสินค้า OTOP เที่ยวเมืองหลัก เที่ยวเมืองรองจากระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น

158338826243

จะเห็นได้ว่าผู้มีเงินได้มีสิทธิลดหย่อนภาษีที่หลากหลาย ดังนั้น หากมีการวางแผนที่ดี จะช่วยให้สามารถใช้สิทธิต่างๆ เหล่านี้มาเป็นตัวช่วยในการลดการจ่ายภาษี หรือที่เรียกว่า "การวางแผนภาษี" ที่จะช่วยให้คุณไม่เสียโอกาสที่ได้รับเงินภาษีคืนมากขึ้น หรือจ่ายภาษีได้น้อยลง ตามที่ควรจะได้รับ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :