สธ.ย้ำสวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสโคโรนา

สธ.ย้ำสวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสโคโรนา

สธ.ย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัย ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและคนรอบข้าง ระบุวิธีป้องกันโรคไวรัสโคโรนาได้ดี ป้องกันการแพร่กระจายของน้ำลาย แนะประชาชนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย

ใส่หน้ากากอนามัย เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

วันนี้ (7 ก.พ.2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ) ไปแจกหน้ากากอนามัยให้ชาวต่างชาติ แล้วมีชาวต่างชาติบางส่วนไม่รับ ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้ไปร่วมด้วย แต่การรับหน้ากากอนามัยหรือไม่เป็นความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่งบางคนที่ไม่มีอาการ และไม่มีความเสี่ยงก็อาจจะไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย แต่ใครที่ไม่สบาย หรืออยู่กับกลุ่มคนที่ไม่สบาย และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรจะใส่หน้ากากอนามัย

อย่างไรก็ตาม การใส่หน้ากากอนามัยนั้น เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและคนรอบข้าง หากเรามีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมเราต้องใส่หน้ากาก แต่คนที่ความเสี่ยงน้อยๆ ก็อย่าไปแย้งหน้ากากจนทำให้ภาวะขาดการตลาด ส่วนการเลือกหน้ากากอนามัย ควรเลือกตามคุณภาพ และความเสี่ยงที่ควรใส่หน้ากากอนามัย

 

หน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรนา แพร่งกระจายด้วยน้ำลายดีที่สุด

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าสำหรับประเด็นความรุนแรงของโรคไวรัสโคโรนา  ไม่อยากให้จำเพาะผู้ป่วยเป็นรายๆ แต่อยากให้ดูภาพรวม  รวมถึงการเสียชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์ของจีนอายุ 30 กว่าปี เสียชีวิตจากโรคไวรัสโคโรนา  ถ้ามองเทียบกับผู้เสียชีวิตในภาพรวมทั้งหมด จะเห็นว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว  เช่น คนที่แข็งแรงอยู่ในวัยทำงาน 1,000 คน มีโอกาสเสียชีวิต 1 คน คนที่มีอายุมาก 1,000 คน เสียชีวิต 20 คน ฉะนั้น กลุ่มคนที่มีอายุมากเสียชีวิตสูงกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อายุน้อยจะไม่เสียชีวิต

ดังนั้น ความรุนแรงของโรคไวรัสโคโรนาขอให้ดูภาพรวมอย่าดูเป็นเพียงรายกรณี ส่วนกรณีการประชุมด้านธุรกิจนานาชาติ  ณ โรงแรมแกรนด์ ไอแอท สิงคโปร์ ซึ่งพบว่ามีผู้ที่เข้าร่วมการประชุมหลายรายเริ่มมีอาการติดเชื้อนั้น ในส่วนของประเทศไทยกำลังติดตามว่ามีผู้เข้าร่วมหรือไม่ และมีอาการติดเชื้อหรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ โรคไวรัสโคโรนา เป็นโรคที่มีการแพร่ด้วยการกระจายของน้ำลาย ดังนั้น การเดินสวนกัน หรือพูดคุยสนทนากันห่างๆ  มีโอกาสติดโรคต่ำมาก  เพราะการติดเชื้อจะต้องมีปฎิสัมพันธ์มีการพูดคุยอย่างใกล้ชิด หรืออยู่ในสถานที่ปิด อย่าง แท็กซี่ และต้องอยู่เวลานานๆ คนเหล่านี้ล้วนควรสวมใส่หน้ากากอนามัย

ส่วนจะเลือกหน้ากากอนามัยอย่างไรแนะนำแบบผ้าสำหรับคนทั่วไป แต่ถ้าคนที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะต้องใช้หน้ากากอนามัย อย่างไรก็ตาม วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือผู้ป่วยต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการไอ จาม  และโรคทางเดินหายใจอยู่ที่ผู้ป่วยปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง นอกจากสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว ต้องพักและไม่ไปไหน

ย้ำประชาชนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย

นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าสำหรับการดูแลบุคลากทางการแพทย์นั้น ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของชุด  และอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งมีมาตรการอย่างเข้มข้นในการดูแล  การสื่อสาร และการควบคุมโรคของบุคลากรอยู่แล้ว และขอย้ำว่าการดูแลทั้งบุคลากร และผู้ป่วยนั้นขอให้ยึดตามมาตรการดูแล ป้องกันตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น กินร้อน ช้อนกลาง  ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย

อ่านข่าว
'นายกฯ' สั่งแจกหน้ากาก ป้องกันไวรัส