แพทย์ชี้ 'ไวรัสโคโรน่า 2019' จะระบาดไม่ต่างไข้หวัดใหญ่ 2009

แพทย์ชี้ 'ไวรัสโคโรน่า 2019' จะระบาดไม่ต่างไข้หวัดใหญ่ 2009

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคาด สถานการณ์ระบาดเลวร้ายสุดของ "ไวรัสโคโรน่า 2019" จะไม่ต่างไข้หวัดใหญ่ 2009 ระยะแรกกลัว หลังจากระบาดใหญ่ก็เป็นโรคตามฤดูกาล คนตื่นตระหนกเหตุตัวใหม่ยังขาดองค์ความรู้

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์ เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาค วิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อวันที่ 25 ม.ค.2563 ระบุว่า..

ปอดบวม อู่ฮั่น โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันประมาณ 900 ราย เสียชีวิต 26 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เกิน 65 ปี

ไวรัสนี้เป็นไวรัสตัวใหม่ ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน เมื่อเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ขาดองค์ความรู้ ของโรค ถ้ามองในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของโรคปอดบวม อู่ฮั่น ก็คงจะไม่เลวร้ายไปกว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในระยะแรกก็ตื่นตระหนกเช่นเดียวกัน หลังจากระบาดใหญ่ ไวรัสตัวนี้ก็ประจำถิ่น เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้ว คนส่วนใหญ่เคยเป็น และมีภูมิอยู่บ้างแล้ว การระบาดใหญ่จึงลดลง

อ่านข่าว-ยังไม่ยืนยัน คนจีนที่หัวหิน ติด 'ไวรัสโคโรน่า'

ทุกวันนี้ก็ยังตรวจพบและมีการระบาดเป็นหย่อม เช่นการระบาดในโรงเรียนที่เราเห็นอยู่ ว่ามีไข้หวัดใหญ่ เอ ระบาด ปิดโรงเรียน

กลุ่มโคโรน่าไวรัส ก่อโรคให้ทั้งคนและสัตว์มีเป็นจำนวนมากมาย ที่พบในคน เดิมมี 6 สายพันธุ์

สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์ที่ 7

4 สายพันธุ์เดิม ส่วนใหญ่เป็นโรคทางเดินหายใจของเด็กผู้ใหญ่ส่วนมากเคยติดเชื้อมาแล้วและมีภูมิต้านทาน และแข็งแรงกว่า ยกเว้นผู้สูงอายุ

ทำนองเดียวกัน อู่ฮั่นโคโรน่าไวรัส จะเห็นว่าในเด็ก หรือวัยกลางคน อาการจะน้อย แทบจะไม่มีใครเสียชีวิตเลย

โรคนี้ติดต่อทางฝอยละออง ที่ผู้ป่วยไอ จามออกมา แล้วตกทำโต๊ะ พื้น ที่ต่างๆ เมื่อเราเอามือไปสัมผัส แล้วมือนั้นมาโดนใบหน้า ขยี้ตา จมูก ปาก ทำให้ติดเชื้อได้ การเดินสวนไปสวนมาไม่ทำให้ติด

อ่านข่าว-'สหรัฐ' แนะวิธีป้องกันติดเชื้อ ‘โคโรน่า’

ยกเว้นว่ามีการไอจามเกิดขึ้น ฝอยละอองกระเด็นมาถูกเรา การล้างมือจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในฤดูกาลนี้ไม่ควรจะถูกต้องใบหน้า ถ้าไม่ได้ล้างมือก่อน

อ่านข่าว-สรุปยอดติดเชื้อ ‘ไวรัสโคโรน่า’ นอกจีนแผ่นดินใหญ่(25 ม.ค.63)

โรคนี้ติดต่อทางฝอยละออง ที่ผู้ป่วยไอ จามออกมา แล้วตกทำโต๊ะ พื้น ที่ต่างๆ
เมื่อเราเอามือไปสัมผัส แล้วมือนั้นมาโดนใบหน้า ขยี้ตา จมูก ปาก ทำให้ติดเชื้อได้
การเดินสวนไปสวนมาไม่ทำให้ติด

การรับประทานอาหารที่สุกสะอาด ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค หรือการใช้ช้อนกลางก็เป็นการป้องกันการสัมผัสระหว่างคนสู่คนได้ การปฏิบัติตัวให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ก็เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคได้

ปอดบวมอู่ฮั่น โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่

โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ตวามรุนแรงน้อยกว่า SARS มากๆ  โรคทุกโรคที่แสดงอาการมากจะอยู่บนยอดภูเขาน้ำแข็ง ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการจะมีอีกจำนวนมาก โรคที่ความรุนแรงน้อยจะระบาดได้กว้างหรือทั่วโลก อย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เมื่อระบาดไปกว้างแล้วจะเปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่น เป็นเพียงในเด็ก เช่น หวัด ไอ โรคทางไวรัส ทางเดินหายใจ ในเด็กอาการจะน้อย ไม่รุนแรง อาการจะรุนแรงมาก ในผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคปอด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

ความรุนแรงของโรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2009 ความรุนแรงน่าจะเท่ากับไข้หวัดใหญ่

การป้องกันก็คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เหมือนไข้หวัดใหญ่