ในหลวง พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จ.เพชรบุรี

ในหลวง พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จ.เพชรบุรี
20 มกราคม 2563
452

ในหลวง-ราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จ.เพชรบุรี

วันนี้ 20 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 309 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 690 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

157951897473

157951909765

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว กับลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ราษฎรอำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 2 ราย และราษฎรอำเภอแก่งกระจาน จำนวน 2 รายด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

157951901348

157951905858

157951917365

157951921322

157951924959

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง