'ในหลวง-ราชินี' เสด็จฯ พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ

'ในหลวง-ราชินี' เสด็จฯ พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ
18 มกราคม 2563
1,966

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

157934534755
วันนี้ (18 ม.ค. 63) เวลา 16.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวพระลานพระราชวังดุสิต ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ครั้นเสด็จ ๆ ถึง พันเอก จิราวัฒน์ นาคะรัตน์ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า นายทหารราชองครักษ์ กราบบังคมทูลถวายรายงาน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตรี คุณรัช มากท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1  พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร เฝ้า ฯ รับเสด็จ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูล เชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ
เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

157934273374

เสด็จ ๆ ถึง ลานพระบมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พันเอก สุกิจ ทั่งทอง รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เฝ้า ฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดรูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดรูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร

พลเรือเอกพัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก ธนินทร์ ปุณศรี พลตำวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เฝ้า ฯ รับเสด็จ

เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภีไธย ทรงลงพระนามาภีไธย และทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์
ไปยังลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร

157933928224

แถวทหารออกจากที่รวมพล เข้าที่พร้อม ณ บริเวณลานสวนสนาม วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช 4 เหล่า หมู่เชิญธงชัยเฉลิมพล ประจำจุดหน้าพลับพลาที่ประทับ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์เสนาธิการทหาร พลเอก รีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เข้าประจำจุดบริเวณต้นขบวนแถวทหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า

พลโทธรรมนูญ วิถี ผู้บังคับกองผสม กราบบังคมทูลถวายรายงาน และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทรงตรวจพลสวนสนาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนบนรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุน ทรงตรวจพลสวนสนาม จากกองทหาร 3 เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำเสด็จ ฯ โดยรถราชองครักษ์ในพระองค์ ฯ เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ และธงชัยพระครุฑพ่าห์ โดยมีรถผู้บังคับกองผสมและรถนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จ เมื่อทรงตรวจพลสวนสนามเสร็จสิ้น รถยนต์พระที่นั่ง เทียบบริเวณหน้ามุขพลับพลาที่ประทับ เสด็จขึ้นพลับพลา ประทับพระราชอาสน์ ณ พระที่นั่งชุมสาย

พลโท กิตติ เกตุศรี เจ้ากรมสารบรรณทหาร เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พันเอกหญิง ธวัลยา ศรีเพ็ชร์พันธุ์ นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พันเอกหญิง หทัยภัทร ปัทมาคม ประจำสำนักงานรองเสนาธิการทหาร เข้าเฝ้า ฯ ทูลถวาย ฯ สูจิบัตรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำแถวหน้าพลับพลาที่ประทับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้น เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพบนพลับพลาที่ประทับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับดอกไม้รูปเทียนแพ พลอากาศเอก อำนาจ จีรมณีมัย ราชองครักษ์ รับดอกไม้ธูปเทียนแพ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปวางยังที่จัดไว้ข้างที่ประทับ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการจัดพิธีสวนสนาม และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และนำกำลังพลสวนสนาม ทหาร-ตำรวจ
กล่าวคำปฏิญาณตน เมื่อกล่าวจบ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ เหล่าทัพละ 21 นัด

157934321489

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนรับการถวายความเคารพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสประทับพระราชอาสน์
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กลับเข้าบริวณข้างพลับพลาที่ประทับ และหมู่เชิญธงชัยเฉลิมพลทุกหมู่ กลับเข้าประจำแถวเพื่อเตรียมสวนสนาม เตรียมสวนสนาม แตรเดี่ยวเป่าสัญญาณเตรียมตัว 2 จบ

กรมสวนสนามแปรขบวนเตรียมการสวนสนาม แตรเดี่ยวเป้าสัญญาณหน้าเดิน 2 จบ ทอดพระเนตร กำลังสวนสนามภาคอากาศ ประกอบด้วย
หมู่บินปล่อยควันสีรูปธงชาติ เฮลิคอปเตอร์บินผ่าน 2 หมู่บิน เครื่องบินรบบินผ่าน 2 หมู่บิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงยืนรับการถวายความเคารพ จากกองพันสวนสนาม ประกอบด้วย

กรมเดินเท้าสวนสนาม จำนวน 7 กรม 28 กองพัน เมื่อผู้บังคับกองพันสลุตกระบี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพ จนถึงเชิญธงชัยเฉลิมพลผ่านหน้าพระที่นั่งชุมสาย กรมวิ่งสวนสนาม จำนวน 1 กรม 4 กองพัน วงดุริยางค์บรรเลงเพลง Tiger Rag

เมื่อผู้บังคับกองพันวันทยหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพ จนถึงเชิญธงชัยเฉลิมพลผ่านหน้าพระที่นั่งชุมสาย
กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ จำนวน 1 กองพัน วงดุริยางค์บรรเลงเพลง King Cotton

เมื่อผู้บังคับกองพันทหารสลุตกระบี่บนหลังม้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพ จนถึงเชิญธงชัยเฉลิมพลผ่านหน้าพระที่นั่งชุมสายกรมยานยนต์ จำนวน 2 กรม 6 กองพัน วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช 4 เหล่า

เมื่อผู้บังคับกองพันวันทยหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพ จนถึงเชิญธงชัยฉลิมพลผ่านหน้าพระที่นั่งชุมสาย
เมื่อกองพันสวนสนาม สวนสนามผ่านหน้าพระที่นั่งชุมสายเรียบร้อยแล้ว วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา กำลังพลสวนสนามทหาร - ตำรวจ และผู้ร่วมในพิธี ฯ ร่วมกันร้องเพลงถวาย

เสด็จลงจากพระที่นั่งชุมสายไปยังรถยนต์พระที่นั่ง พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้า ฯ ส่งเสด็จ

157933931858

เสด็จออกจากลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร พลโทธรรมนูญ วิถี ผู้บังคับกองผสม กล่วนำถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง

เสด็จ ฯ ถึงอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ธนินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เฝ้า ฯ รับเสด็จ

เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร พันเอก จิราวัฒน์ นาคะรัตน์ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารม้า
ศูนย์การทหารม้า นายทหารราชองครักษ์ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลตรี คณรัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เฝ้า ฯ ส่งเสด็จ

เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
ศูนย์การทหารม้า ค่ายอติศร ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง