อมธ. แถลงการณ์ประณามรัฐบาลเพิกเฉยปัญหาฝุ่น PM 2.5

อมธ. แถลงการณ์ประณามรัฐบาลเพิกเฉยปัญหาฝุ่น PM 2.5
17 มกราคม 2563
933

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาลเพิกเฉยต่อปัญหาฝุ่น PM 2.5 เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยด่วน ชี้เป็นปัญหาระดับชาติไม่ควรผลักภาระให้ประชาชนรับมือด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงประณามรัฐบาลที่เพิกเฉยต่อกรณีสถานการณ์ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ขยายผลเป็นวงกว้างทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในประเทศไทย โดยเนื้อหาแถลงการณ์ได้ระบุว่า ...

เนื่องด้วยในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขยายผลเป็นวงกว้างสู่หลายจังหวัดในประเทศไทย เป็นผลทำให้ประชาชนเผชิญผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ แต่ไร้ซึ่งท่าทีโต้ตอบของรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานี้ แม้จะมีการประกาศว่าปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 แต่ก็ไม่มีการแจ้งเตือนเรื่องดังกล่าวต่อประชาชนแต่อย่างใด

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ใช้อากาศเพื่อการดำรงชีวิต ขอประณามการเพิกเฉยของรัฐบาลที่มีต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศไทยทั้งด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดยออกมาตรการทั้งในด้านการรับมือสถานการณ์ระยะเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์อาจแย่ลง ด้านการรับมือในระยะสั้นเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ และด้านการรับมือในระยะยาวเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวอีก ในอนาคต ซึ่งปัญหานี้มีแนวโน้มจะรุนแรงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์เคยกล่าวว่า "ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำดื่มบริสุทธิ์สำหรับดื่ม เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายแบบโง่ ๆ อย่างบ้า ๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้ เกิดขึ้น ตายในสงครามการเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำ หรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ" ซึ่งสะท้อนว่าอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงมีเพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนที่สุด ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับชาติ และเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงมี รัฐบาล ไม่ควรเพิกเฉยหรือผลักภาระให้ประชาชนรับมือด้วยตนเอง หากรัฐบาลมีมาตรการรับมือสถานการณ์ที่สมเหตุสมผล ประชาชนย่อมพร้อมปฏิบัติตาม เพื่ออากาศหายใจที่บริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

“สุขภาพที่ดีเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงมี”
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 มกราคม พ.ศ. 2563

157924450236

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง