'นิพนธ์' ถกร่วมมือลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

'นิพนธ์' ถกร่วมมือลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
15 มกราคม 2563
159

มท.2 เปิดการประชุมบริหารจัดการภัยพิบัติ หวังต่อยอดในระดับรัฐมนตรี สู่ความร่วมมือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมดิ แอทินี กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาค หรือการประชุม RCC ครั้งที่ 15 (15th meeting of the Regional Consultative Committee on Disaster Management) โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาค และผู้แทนองค์กรด้านบริหารจัดการสาธารณภัยจาก 20 ประเทศเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย 40 หน่วยงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน

157907245316

นายนิพนธ์ฯ กล่าวว่า จากความสำเร็จที่ผ่านมาของเวทีการประชุม RCC กลไกที่สำคัญของสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก คือ การส่งเสริมให้มีการลดวามเสี่ยงในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก และประเทศไทย รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเริ่มจากแนวทางการจัดการภัยพิบัติซึ่งอาศัยชุมชมป็นฐาน จนถึงการบูรณาการของหน่วยงานในการจัดการสาธารณภัย เพื่อการพัฒนา ซึ่งจะสอดคล้องกับบริบทของกรอบการพัฒนาในระดับโลกให้มีการขับเคลื่อนงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

157907247267

การประชุม RCC ในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)​ ขององค์การสหประชาชาติ กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 มาเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปีมาแล้ว รวมถึงการดำเนินงานตามแถลงการณ์อูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Declaration) พ.ศ. 2561 ด้วย ภายใต้เป้าหมาย Target E ที่ได้กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการลดความเสี่ยงภัยจากพิบัติทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เพื่อรายงานในการประชุมเวทีโลก โดยการประชุมครั้งนี้ จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและมีการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีจากประเทศสมาชิก RCC เพื่อเป็นแนวทางการปรับใช้และขยายผลตามบริบทของประเทศ รวมถึงองค์ความรู้ทางวิชาการจากองค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผลจาการประชุม RCC ในครั้งนี้ จะนำไปประชุมหารืออีกครั้งในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะจัดขึ้น ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ เมืองบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลียต่อไป

157907248897

157907251491

157907250163

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง