กสทช.ลุย 'แอพระบุตัวตน' ป้องผู้ใช้จากภัยออนไลน์

กสทช.ลุย 'แอพระบุตัวตน' ป้องผู้ใช้จากภัยออนไลน์
8 มกราคม 2563
764

กสทช.ชวนดาวน์โหลดแอพรวมหมายเลขดอกจัน ให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์ และป้องกันภัยคุกคามจากเทคโนโลยี ผุดแอพ “แทนบัตร” เพื่อพัฒนาการใช้บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนบัตรประจำตัวประชาชน ประสานกับกรมการปกครองพร้อมทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างพันคน

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ปี 2562 ที่ผ่านมาเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอัตราเติบโตสูงขึ้น ซึ่งสำนักงานกสทช.จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล หรือโปรแกรมประยุกต์ ผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชน

โดยเปิดให้สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี เพื่อป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามที่มาจากเทคโนโลยีผ่าน 6 แอพพลิเคชั่น ได้แก่ 1. แอปพลิเคชัน “พฤติมาตร” ใช้สำหรับเป็นมาตรวัดพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวเอง และรวบรวมข้อมูลการใช้งานในภาพรวม เพื่อการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย

2.แอพพลิเคชั่น “NetCare” เพื่อดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม 3. แอพพลิเคชั่น “โอเลี้ยง” สำหรับเผยแพร่บทความเพื่อให้เกิดแนวคิดในการแข่งขันและต่อยอดองค์ความรู้ในทุกมิติ 4. แอพพลิเคชัน “MoCheck” สำหรับตรวจสอบมาตรฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจาก กสทช. ก่อนซื้อได้ด้วยตัวเอง 5. แอพพลิเคชั่น “กันกวน” เพื่อป้องกันการถูกก่อกวนจากเลขหมายไม่พึงประสงค์ และ 6. แอพพลิเคชั่น “3 ชั้น” เพื่อปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการตรวจ แจ้ง ล๊อค เลขหมายที่เป็นเจ้าของ ลดการปลอมแปลงและแอบอ้างในการลงทะเบียนซิมการ์ดจากบุคคลอื่น และแอพพลิเคชั่น “2แชะ” เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ซื้อซิมการ์ดด้วยการตรวจสอบอัตลักษณ์ผ่านศูนย์บริการ

157840228950

นายก่อกิจ กล่าวว่า ในปี 2563 ยังมีแอพพลิเคชั่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อดูแลผู้บริโภค ได้แก่ 1.แอพพลิเคชั่น “ProCheck” ใช้สำหรับตรวจสอบโปรโมชั่นการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตประจำที่ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 2.แอพพลิเคชั่น “แทนบัตร” เพื่อพัฒนาการใช้บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนบัตรประจำตัวประชาชน และแอพพลิเคชั่น “WifiID” ใช้สำหรับลงทะเบียนระบุตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบ ไวไฟ โดยกสทช. ประสานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมการขนส่งทางบกเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้น และอยู่ระหว่างการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้สร้างรหัส USSD/IVR ซึ่งประชาชนสามารถกดรับสิทธิ์ได้ฟรี ได้แก่ 1. ปิดเน็ตก่อนไปนอก กด *106#โทรออก เพื่อปิดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรมมิ่ง เมื่อมีการเดินทางไปต่างประเทศ 2. หยุดข้อความ SMS กวนใจ กด *137โทรออก” เพื่อยกเลิกบริการ SMS กวนใจ หรือไม่ตั้งใจสมัครเพื่อลดปัญหาเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัว 3. ย้ายค่ายเบอร์เดิม กด *151*เลขประจำตัวประชาชน#โทรออก เพื่อย้ายค่ายเบอร์เดิม ตรวจสอบสิทธิ์ฟรีก่อนย้ายค่าย และดำเนินการย้ายค่ายได้สำเร็จ ภายใน 2 วันทำการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง