เปิดคำพิพากษาส่วนตน! 7 ตุลาการศาลรธน. เสียงข้างมาก 'ธนาธร' สิ้นสภาพส.ส.

เปิดคำพิพากษาส่วนตน! 7 ตุลาการศาลรธน. เสียงข้างมาก 'ธนาธร' สิ้นสภาพส.ส.
3 มกราคม 2563
8,534

เปิดคำพิพากษาส่วนตัว ของ 7 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังลงมติ 7 : 2 ให้ "ธนาธร" สิ้นสภาพส.ส. กรณีถือหุ้นสื่อวี-ลัค

7 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมาก

1. เปิดคำพิพากษาส่วนตน ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "จรัญ ภักดีธนากุล" คดีหุ้นวี-ลัค ทำเอกสารโอนหุ้นย้อนหลัง 

2. เปิดคำพิพากษาส่วนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "นครินทร์ เมฆไตรรัตน์" ไม่เชื่อ "ธนาธร" โอนหุ้นวี-ลัคจริง ชี้พยานหลักฐานชี้แจงฟังไม่ขึ้น

3. เปิดคำพิพากษาส่วนตัว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "นุรักษ์ มาประณีต" ไม่เชื่อ "ธนาธร" โอนหุ้นวี-ลัคจริง ชี้ไม่สมเหตุสมผล ข้ออ้างฟังไม่ขึ้น

4. เปิดคำพิพากษาส่วนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "บุญส่ง กุลบุปผา" ไล่เรียงกระบวนการโอนหุ้น "ธนาธร-แม่" ไม่น่าเชื่อถือ มีพิรุธหลายขั้นตอน

5. เปิดคำพิพากษาส่วนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "ปัญญา อุดชาชน" ชี้หลักนิติศาสตร์-พฤติกรรมศาสตร์ ไม่เชื่อ "ธนาธร" โอนหุ้นวี-ลัคจริง

6. เปิดคำพิพากษาส่วนตัว ของ "วรวิทย์ กังศศิเทียม" ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อธิบายเหตุผลย้ำพยานหลักฐาน "ธนาธร" ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ

7. เปิดคำพิพากษาส่วนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "อุดมศักดิ์ นิติมนตรี" เปิดพิรุธเช็คโอนหุ้น "ธนาธร" ชี้พยานเอกสารที่จัดทำขึ้นภายหลัง

2 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างน้อย

เปิดคำพิพากษาส่วนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 เสียงข้างน้อย "ชัช-ทวีเกียรติ" ให้ "ธนาธร" ไม่ผิดคดีหุ้นวี-ลัค

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง