ภาพรวม 7 วันรับปีใหม่ ทำคดีจราจรเสร็จ 24,986 คดี

ภาพรวม 7 วันรับปีใหม่ ทำคดีจราจรเสร็จ 24,986 คดี
3 มกราคม 2563
173

"โฆษกศาล" ระบุ 3 ข้อหาทำผิดสูงสุดเมาขับ 23,723 คน-ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 3,879 คน-ขับรถขณะเสพยาเสพติด 344 คน ส่วนกลุ่มเยาวชนเมาขับ -ขับรถขณะเสพ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 63 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดรวม ปริมาณคดีความผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ของกลุ่มศาลอาญา, กลุ่มศาลจังหวัด, กลุ่มศาลแขวง ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่าวงวันที่ 27 ธ.ค.62 - 2 ม.ค. 63 ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถิติโดยศูนย์ข้อมูลคดี สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรมว่า จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 25,376 คดี ซึ่งพิพากษาเสร็จทั้งสิ้น 24,986 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.46 โดยจังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.จ.นครราชสีมา 1,140 คดี 2.กรุงเทพมหานคร 1,124 คดี 3.จ.ชลบุรี 997 คดี 4.จ.เชียงใหม่ 982 คดี และ 5.จ.ร้อยเอ็ด 870

คดีส่วนศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.ศาลแขวงเชียงใหม่ 876 คดี 2.ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด 870 คดี 3.ศาลแขวงอุบลราชธานี 734 คดี 4.ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 634 คดี และ 5.ศาลแขวงนครราชสีมา 619 คดี สำหรับข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ขับรถขณะเมาสุรา 23,723 คน 2.ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 3,879 คน และ 3.ขับรถขณะเสพยาเสพติด 344 คน

ทั้งนี้ ในส่วนสถิติความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ของกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว มีจำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 358 คำร้อง โดยข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ 1.ขับรถขณะเมาสุรา 284 ข้อหา 2.ขับรถขณะเสพยาเสพติด 63 ข้อหา 3.ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 6 ข้อหา 4.ขับรถประมาท 2 ข้อหาสำหรับผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 359 คน แบ่งเป็นเพศชาย 341 คน และเพศหญิง 18 คน ซึ่งผลการตรวจสอบการจับนั้นชอบด้วยกฎหมายทั้ว 359 คน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: