ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
28 ธันวาคม 2562
7,289

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ทรงเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยติดเตียง ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

วันนี้ (28 ธันวาคม) เวลา 15.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ฯ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

157753429398


โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กราบบังคมทูลรายงานการเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ รับพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รับพระราชทานสัญลักษณ์การ Kick Start กราบบังคมทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทอดพระเนตรเครื่องมือแพทย์พระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญเปิดห้องสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข และทอดพระเนตรภายใน ห้องสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุขนิทรรศการต่างๆ ที่จัดแสดงภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ตามลำดับ

157753431271

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แก่นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พระราชทานสัญลักษณ์การ Kick Start แก่พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และพระราชทานวิดีทัศน์แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เสด็จฯ ไปยังจุดแสดงเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ทอดพระเนตรเครื่องมือแพทย์พระราชทาน

157753434866

จากนั้น เสด็จฯ ไปยัง ห้องสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย ห้องสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข และทอดพระเนตรนิทรรศต่างๆ ที่จัดแสดงภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ตามลำดับ ประกอบด้วย นิทรรศการระบบของสาธารณสุขที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของผู้ต้องขังและการดำเนินการของเรือนจำ นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศานุวงศ์ นิทรรศการจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และทอดพระเนตรการแสดงผลงาน งานวาดกับงานปั้นเพื่อพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขัง

157753437572

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินเยี่ยม และพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังป่วยที่เตียง จำนวน 11 คน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยม และพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังป่วยที่เตียง จำนวน 10 คน ก่อนเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรภายในห้องคัดกรองภาพรังสีทรวงอก โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

สำหรับ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการ ทางการแพทย์ การพยาบาล รวมไปถึงการได้รับรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม

157753439529

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมาก ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ซึ่งการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการฯ

การดำเนินงานในโครงการระยะแรกพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 217 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 756 รายการพระราชทานให้เรือนจำ/ทัณฑเป้าหมาย 25 แห่ง ประกอบด้วยเรือนจำความมั่นคงสูงสุด 5 แห่ง เรือนจำกำหนดโทษสูง 12 แห่ง ทัณฑสถานหญิง 7 แห่ง และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 1 แห่ง และในการดำเนินงาน ระยะต่อไปจะได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เหลือต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง