จำคุก 'พนม ศรศิลป์' กับพวก 20 ปี คดีทุจริตเงินทอนวัด

จำคุก 'พนม ศรศิลป์' กับพวก 20 ปี คดีทุจริตเงินทอนวัด
27 ธันวาคม 2562
2,234

ศาลอาญาคดีทุจริตกลาง พิพากษาจำคุก "พนม ศรศิลป์" อดีต ผอ.พศ.-ลูกน้อง ส่วน "2 ฆราวาส" ร่วมผิดทำหน้าที่ติดต่อหาวัดรับโอนเงินทุจริตเจอคุกไม่รอลงอาญา

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อท. 253/ 256 ที่อัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 3 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายพนม ศรศิลป์ อดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.), นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ อดีต ผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายเจษฎา วงศ์เมฆ ฆราวาสติดต่อหาวัด, นายชรินทร์ มิ่งขวัญ ฆราวาส ทำหน้าที่ติดต่อหาวัดเป็นจำเลยที่ 1-4 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต (กรณีเบียดบังเอาเงินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปเป็นประโยชน์ของตน โดยใช้วัดเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดรับโอนเงินงบประมาณที่มีการเบียดบังไปจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,86,91 147,157 และขอให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน 12,000,000 บาทและให้จำเลยที่ 4 ร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยศาลพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147(เดิม) ประกอบมาตรา 83 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 (เดิม) ประกอบมาตรา 86 การกระทำของจำเลยที่ 1-3 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทงละ 5 ปีรวม 4 กระทงเป็นจำคุกคนละ 20 ปี จำคุกจำเลยที่ 3 กระทงละ 3 ปี 4 เดือนรวม 4 กระทงเป็นจำคุก 12 ปี 16 เดือน และจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 3 ปี 4 เดือน

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละกระทงๆ ละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก จำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 ปี 8 เดือน และจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 1 ปี 8 เดือน ให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันคืนเงินหรือใช้เงินจำนวน 12,000,000 บาท โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดคืนเงินหรือใช้เงินกับจำเลยที่ 1-3 จำนวน 3,000,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง