AOT - ซื้อ

AOT - ซื้อ
11 ธันวาคม 2562 | โดย บล.เคจีไอฯ
341

หากหักค่าธรรมเนียม PSC ของ AOT แล้วจะเกิดอะไรตามมา?

Event

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องการเก็บ 10% จากรายได้ค่าบริการผู้โดยสาร (PSC) ของ AOT ในอนาคต

lmpact

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจจากกระแสข่าวล่าสุด

i) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานทำการศึกษาแนวทางที่จะหักรายได้ค่าธรรมเนียม PSC ของ AOT 10% เพื่อเก็บเข้ากองทุนเพื่อมาใช้ในการพัฒนาสนามบินภูมิภาคในประเทศไทย (ผู้จัดการออนไลน์)

ii) จากนั้นก็มีการระบุว่า AOT จะขึ้นค่าธรรมเนียม PSC จากปัจจุบันที่เก็บจากผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ 700 บาท และผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศ 100 บาท ซึ่งเป็นไปตามกฎของ ICAO เพราะการหักรายได้ 10% เท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนในการบริหารจัดการสนามบิน แต่แม้จะเป็นไปตามกฎหมายการบิน แต่ก็ยังต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) (กรุงเทพธุรกิจ)

สิ่งที่เราคิด

i) ก่อนหน้านี้ เราให้ความเห็นว่า การจะหักค่าธรรมเนียม PSC 10% จาก AOT ต้องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความก่อนว่า ขัดกับข้อกฎหมายหรือไม่ เพราะจะเป็นครั้งแรกที่มีการนำมาตรการนี้มาใช้ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือนถึงจะได้ข้อสรุปจากกฤษฎีกา นอกจากนี้ มาตรการนี้ก็จะต้องใช้กับผู้ประกอบการสนามบินทุกราย เพราะเป็นกฎหมายการบิน เรามองว่าในระยะสั้น ประเด็นนี้ถือเป็นความเสี่ยง เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าข้อสรุปสุดท้ายจะออกมาในรูปไหน ทั้งนี้ จากงบการเงินของ AOT ปี FY62 รายได้จาก PSC อยู่ที่ 2.67 หมื่นล้านบาท นั่นคือ AOT จะต้องส่งเงินเข้ากองทุน 2.67 พันล้านบาท ซึ่งหากมีการบังคับเก็บจริงก็จะกระทบกับกำไรสุทธิของ AOT ประมาณ 8-10% ในปี FY62 แต่ผลกระทบต่อกำไรสุทธิจะลดลงในระยะยาว เนิ่องจากกำไรจากส่วนแบ่งสัมปทานของ King Power จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในลำดับถัดไป ทั้งนี้ เราคาดการณ์ผลกระทบกับราคาเป้ าหมายของปัจจุบันราว 4-5%

ii) เราได้ศึกษากฎหมายการบินและพบว่า กฎหมายเปิดช่องให้ AOT สามารถขึ้นอัตราค่าธรรมเนียม PSC ได้ (ตามมาตรา 60/37-60/40) เพราะหากมีการเก็บเงินเข้ากองทุนจริงจะทำให้ AOT มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น AOT อาจต้องปรับขึ้นค่าธรรมเนียม PSC เพื่อสะท้อนต้นทุนการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับปัจจุบันทั้งในส่วนของผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่าธรรมเนียม PSC จะขึ้นอยู่กับการหักรายได้ PSC ของ AOT ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตว่าจะเป็นเท่าไร หากกฤษฎีกา และ ครม. อนุมัติให้ดำเนินการได้ตามที่รัฐมนตรีคมนาคมร้องขอ ทั้งนี้ เราเชื่อว่า AOT จะขอปรับเพิ่มค่าธรรมเนียม PSC ในอนาคต หากเรื่องการขอหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกิดขึ้นมนอนาคต ซึ่งในมุมมองของเรามองว่า ประเด็นนี้เป็นกลางกับ AOT เพราะบริษัทสามารถที่จะส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปให้ผู้โดยสารได้

คงประมาณการกำไรเอาไว้เท่าเดิม

เราคิดว่าประเด็นนี้จะยังคงไม่แน่นอนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีข้อสรุปให้กับกรมท่าอากาศยานว่าสามารถหักรายได้จาก AOT ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิของ AOT ปี FY2563F เอาไว้เท่าเดิมที่ 2.88 หมื่นล้านบาท (+15.2% YoY)

Valuation & action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ และให้ราคาเป้าหมายที่ 86.00 บาท

Risks

ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองรอบใหม่ของไทย หรือ เกิดเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags: