ราชกิจจาฯเผยแพร่ หลักเกณฑ์-วิธีสรรหาบุคคล เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ หลักเกณฑ์-วิธีสรรหาบุคคล เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ
10 ธันวาคม 2562
878

ราชกิจจาฯเผยแพร่ กฎตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ .ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็น กรรมการข้าราชการตeรวจผู้ทรงคุณวุฒิ .. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ .. ๒๕๔๗ ประกอบมาตรา 30(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ .. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และมติ .ตร. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จึงออกกฎ .ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้

157589781958

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง