สยามพิวรรธน์ ชู 'ซิติเซ็นออฟเลิฟ’ เคลื่อนองค์กรต้นแบบสู่ยั่งยืน

สยามพิวรรธน์ ชู 'ซิติเซ็นออฟเลิฟ’ เคลื่อนองค์กรต้นแบบสู่ยั่งยืน
20 พฤศจิกายน 2562 | โดย สรัญญา จันทร์สว่าง
543

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์  ผู้นำแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) การขับเคลื่อนองค์กรกว่า 6 ทศวรรษ ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากและเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เป็นแกนหลักการบริหารจากรุ่นสู่รุ่น

ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม” กล่าวว่า สยามพิวรรธน์พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสร้างองค์กรต้นแบบด้วยการใช้กลยุทธ์ การสร้างคุณค่า สมประโยชน์ร่วมกันสู่ความยั่งยืน” ซึ่งได้บรรจุเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภทของสยามพิวรรธน์ โดยให้ความสำคัญใน 3 มิติ กล่าวคือ ผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “Citizen of Love by Siam Piwat”

กว่า 60 ปี ที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน สร้างรูปแบบธุรกิจของการค้าปลีกในการสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถ ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยจากต่างจังหวัด ดีไซเนอร์ นักออกแบบไทย เยาวชน ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ใช้ธุรกิจและสถานที่ของสยามพิวรรธน์เป็นเวทีนำเสนอสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในการทำธุรกิจอย่างครบวงจร รวมทั้งทำงานร่วมกับชุมชนและภาคประชาสังคมในการสืบสานภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม สร้างศักยภาพในการทำมาค้าขาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของแต่ละชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นต้นแบบของการทำธุรกิจที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน!! 

ย้อนไป สยามเซ็นเตอร์” เมื่อ 45 ปีก่อน ให้การสนับสนุนไทยดีไซเนอร์และธุรกิจออกแบบแฟชั่นของไทย โดยริเริ่มการจัดประกวด ยังก์ดีไซเนอร์ กระทั่งเติบโตเป็นเจ้าของร้าน และแจ้งเกิดในฐานะนักออกแบบแฟชั่นชั้นแนวหน้าของเมืองไทยดังไปไกลทั่วโลก ล่าสุด สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม คือ การสร้างระบบนิเวศทางการค้า (Commercial Ecosystem) ที่ได้ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เป็นเวทีที่สร้างโอกาสธุรกิจของผู้ค้ารายย่อยระดับท้องถิ่นจาก 77 จังหวัดทั่วไทย ได้รับการส่งเสริมความรู้ การตลาดโมเดิร์นเทรดให้พร้อมเข้าสู่กลไกตลาดและการค้าสมัยใหม่ เจาะตลาดนานาชาติ และต่อยอดสู่การทำอีคอมเมิร์ซได้ในอนาคต

ความภาคภูมิใจของเรา คือ การให้โอกาส Local Heroes ศิลปิน ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก ที่ไม่มีโอกาสค้าขายในกรุงเทพฯ ให้ได้เข้ามาทำการค้าบนเวทีที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนา ต่อยอด และสืบทอดกิจการ ผู้ประกอบการหลายรายเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมีโอกาสไปทำธุรกิจในต่างประเทศ

เช่นเดียวกับ O.D.S.Objects of Desire Store สยามดิสคัฟเวอรี่ ศูนย์รวมสินค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้านเอ็กซ์คลูซีพ เป็นการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) คัดเลือกสินค้าจากโครงการ DEMark, Talent Thai  ของดีไซเนอร์ไทยที่ชนะรางวัลกว่า 130 แบรนด์ มาไว้ในพื้นที่ 620 ตร.ม. หรือ ไอคอนคราฟต์ รวบรวมงานนวัตศิลป์และงานคราฟต์ร่วมสมัย เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือไทย ดีไซเนอร์ เอสเอ็มอี เข้ามาค้าขายกว่า 500 ราย บนพื้นที่กว่า 2,500 ตร.ม.

สยามพิวรรธน์มีทีมช่วยผู้ประกอบการและนักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สอนทำธุรกิจโดยใช้ระบบดาต้าแมเนจเม้นท์ การทำอี-แพลตฟอร์ม ช่วยหาสปอนเซอร์ ให้ความรู้การบริหารจัดการเงิน หาช่องทางขายเพื่อสร้างรายได้ ต่อยอดความสามารถ มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมชม เพิ่มโอกาสขายในต่างประเทศ”  

157423303839

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ กล่าวเสริมว่า สยามพิวรรธน์ เป็นผู้นำเรื่องการทำอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ในอาคารอย่างครบวงจรเป็นรายแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ รวมถึงผู้สูงอายุและคนทั้งมวลให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม ตั้งแต่ทางเข้า-ออกอาคารที่เชื่อมโยงกับทางเดิน ทางลาดรอบอาคาร เชื่อมต่ออาคารจอดรถ การติดตั้งนวัตกรรมอุปกรณ์ภายในและนอกอาคารในพื้นที่วันสยาม (สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน) ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้ใช้รถเข็นสัญจรเชื่อมต่อได้สะดวก มีห้องน้ำและที่จอดรถพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ ร่วมมือกับพันธมิตรพลังสยามทำการปรับปรุงทางเชื่อมแยกปทุมวัน ให้เป็นสกายวอร์ค ด้วยแนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์เพื่อให้ผู้คนสัญจรบนทางเชื่อมได้สะดวก

157423307718

สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยามมีนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่อยู่คู่วิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำเจ้าพระยา พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน รถ-ราง-เรือให้เชื่อมต่อถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การใช้ชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน

โดย รถไฟฟ้าสายสีทอง” ซึ่งเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวผ่านถนนเจริญนครไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลตากสินรวม 3 สถานี ในอนาคตจะเป็น Feeder Line ที่เชื่อมเข้ากับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง คาดเปิดบริการกลางปี 2563  นอกจากนี้ยังมี 4 ท่าเรือมาตรการความปลอดภัยเชื่อม 73 ท่าเรือ ใน 10 กิโลเมตร การเปิดให้ใช้พื้นที่บริเวณริเวอร์พาร์คเพื่อให้ชุมชนมาใช้ประโยชน์ ออกกำลังกายได้เสมือนเป็นระเบียงหน้าบ้าน!!

ทางด้านเมกะเทรนด์ลดภาวะโลกร้อน!! สยามพิวรรธน์ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ผู้ประกอบการร้านค้า ภายใต้กลยุทธ์ “The Future of Sustainability in Retail” ซึ่งดำเนินงานครบวงจรระดับนโยบายจนถึงปลายทางลูกค้า ผ่านกรอบ บัญญัติ 10 ประการ 

157423310773

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง