ดวงดาวเหนือชีวิต : โชค ชะตา ราศี ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2562

ดวงดาวเหนือชีวิต : โชค ชะตา ราศี ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2562
17 พฤศจิกายน 2562 | โดย กาลโยค / กรุงเทพวันอาทิตย์
9,279

พยากรณ์ หน้าที่การงาน อาชีพ การเงิน ความรัก ในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2562

ราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย.-14 พ.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : ยังพอใจทำอะไรๆ ร่วมกับผู้อื่น หรือกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้าม เพศตรงข้าม เช่นการเป็นหุ้นส่วน เป็นคู่สัญญา มีหุ้นส่วนเป็นเพศตรงข้าม และยังพอใจทำอะไรโดยเปิดเผย ตรงไปตรงมา และทำด้วยความยุติธรรมเสมอ

ทั้งยังพร้อมปรองดอง มักจะเอาใจเขามาใส่ใจเรา และพร้อมจะเข้าใจผู้อื่นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังได้รับการยกย่อง เพราะธุรกิจการงานที่ทำอยู่ แต่ก็ควรระว้งการเปลี่ยนแปลงอย่างประดักประเดิด ไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบถึงความมั่นคง และบางสิ่งบางอย่างยังไม่มาตามประสงค์ทั้งเรื่องส่วนตัวและการงาน

การเงิน : ยังมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้น ชาวราศีนี้บางรายมีเกณฑ์ได้รับมรดกพินัยกรรม ทรัพย์สินที่สูญหายอาจได้คืน

ความรัก : ระวังอาจพลัดพรากจากไกลคู่ครอง-คู่รัก หรือบุคคลอันเป็นที่รักอื่นๆ เช่นลูกหลานหรือบริวาร เป็นต้น

 

ราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : ยังมีเรื่องพัวพันกับธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยน ธุรกิจเกี่ยวกับนายหน้า เป็นตัวแทน ผู้แทน และอาจมีการร่วมกิจกรรม ร่วมลงทุน เป็นหุ้นส่วน เป็นคู่สัญญา

หรือมีหุ้นส่วนเป็นฝ่ายตรงข้าม เพศตรงข้าม พอใจทำอะไรเป็นทีม เป็นหมู่คณะ ทำด้วยความสามัคคีปรองดอง และเปิดเผย ไม่มีลับลมคมในน

การเงิน : ยังต้องแสวงหาเงินทองรายได้ด้วยความสามารถของตนเอง แต่ก็ยังใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย จ่ายด้วยใจป้ำ และพร้อมช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเรื่องการเงินเสมอ

ความรัก : ระวังความเดือดร้อนเพราะเรื่องรักใคร่ไว้บ้างก็จะดี แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ก็จะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างแข็งแรงมั่นคงและจริงจัง

 

ราศีมิถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-15 ก.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป :  ยังคงคิดและทำอะไรคล้ายเด็กๆ เกิดความต้องการอย่างเด็ก โดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ยึดถือความต้องการของตนเองเป็นใหญ่มากขึ้น และคิด-ทำด้วยความเร่งร้อน ซึ่งทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้สูง

แต่ส่วนดีคือ อาจประสบโชคดีไม่คาดฝันได้ในเร็ววัน แม้จะต้องดิ้นรนบ้าง ส่วนดีอีกก็คือ ยังมีความกระฉับกระเฉง มี ไฟ ในตนเองแรงพอใช้

ทว่าส่วนที่ต้องระวังคือ ความลุ่มหลงมัวเมาในความเก่งกล้าสามารถของตนเกินควร และยังต้องต่อสู้ในชีวิตระยะนี้เพื่อความก้าวหน้า บางทีก็ผิด บางทีก็ถูก ไม่แน่นอน

การเงิน : ยังใช้จ่ายเงินทองที่หามาได้แบบไม่ยั้งคิด ไร้วินัยในการเงิน ระวังหากก่อหนี้สินระยะนี้ อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก เป็นหนี้สินผูกพัน ทำให้เดือดร้อนภายหลัง

ความรัก : ยังอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงประดักประเดิดในชีวิตคู่ ความรัก หากมิได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว...ไม่นาน

 

ราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.ค.-16 ส.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : ธุรกิจการงานยังมั่นคงพอใช้ และก็ยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้จัดการ เป็นผู้อำนวยการ หรือได้ทำงานร่วมกับญาติพี่น้อง ทำกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าพืชไร่ การเกษตร ผลิตผลทางการเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่ง

แต่ก็ยังควรระวังความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาทมีปากเสียง ถูกฟ้องร้อง ถูกกล่าวหา กล่าวโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับธุรกิจการงาน หรือเรื่องอสังหาริมทรัพย์

เรื่องของตนเองก็ยังต้องระวังความลุ่มหลงงมงายไร้สติ และเรื่องยุ่งวุ่นวาย คดเคี้ยว ยึกยัก ซิกแซก ไม่ตรงไปตรงมา ทำให้ปั่นป่วน

การเงิน : จะเริ่มมีโอกาสพบกับโชคลาภ ได้รับความสำเร็จเรื่องการเงิน อาจได้เงินอย่างฟลุกๆ ได้จากการเสี่ยงโชค

ความรัก : ชีวิตคู่-ความรัก ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ยังมีอุปสรรคปัญหา หากแต่งงาน-ร่วมหอลงโรงระยะนี้ อาจก่อให้เกิดหนี้สิน เช่นต้องใช้หนี้สินที่คู่ครองก่อขึ้น เป็นต้น

 

ราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : ยังมีเรื่องต้องเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้อง ญาติผู้ใหญ่ หรือเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในแวดวงการงาน หรือมีการวางแผนงาน วางโครงการต่างๆ เพื่อทำธุรกิจกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน หรือยานพาหนะ เป็นต้น

บางดวงของชาวราศีนี้ อาจต้องควบคุมดูแลธุรกิจ กิจการ ห้างร้าน บริษัท หรือมิฉะนั้นก็มีการพัฒนาปรับปรุงบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่ดิน ยานพาหนะ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น

ส่วนที่ยังดีคือ ธุรกิจการงานอาชีพ แม้จะยังมีบางสิ่งบางอย่างยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไร แต่ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยดีพอใช้

การเงิน : ยังมีทางได้เงินจากการติดต่อสื่อสาร ได้จากธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน และได้จากการศึกษาค้นคว้า เล่าเรียน หรือได้เพราะการเดินทางทำให้เกิดรายได้

ความรัก : คนโสดอาจพบคู่ที่อายุน้อยกว่าหลายปี หรือได้คู่ที่เป็นหม้ายมีลูกติดมาด้วย และหรือระยะนี้พอใจหาความสุขสำราญในเรื่องความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเกินสมควร

 

ราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย.-17 ต.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : ยังต้องการเก็บออมเงินทองทรัพย์สินให้เป็นกอบเป็นกำ หรือยังพอใจเก็บงานหลายๆ งานไว้ในความรับผิดชอบ หรือไว้ทำในคราวเดียวกัน

และหรืออาจต้องทำงานเกี่ยวกับการเงิน ทรัยพ์สิน ทำงานที่ต้องใช้ความสามารถในการหมุนเงิน ทั้งยังพัวพันกับการเงิน หนีเรื่องการเงินไปไม่พ้น รู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญสุดๆ ของชีวิต

การเงิน : ยังมีทางหาเงินได้จากการสังคม และยังมีโอกาสดีได้รับความร่วมมือ ได้รับความช่วยเหลืออย่างมั่นคงทางการเงิน แต่ระยะนี้ก็ยังมีรายจ่าย มีทางเสียเงินหลายทาง รายละเล็กละน้อย รวมแล้วก็มากไม่ใช่เล่น

ความรัก : ยังอยู่ในเกณฑ์มั่นคงในชีวิตคู่-ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม แต่ก็ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงประดักประเดิด ความเป็นไปอย่างไม่ชัดเจนในเรื่องนี้

 

ราศีตุล หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 ต.ค. - 15 พ.ย.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : แทบทุกเรื่องทุกสิ่งอย่างยังไม่เป็นไปตามความประสงค์ ยังต้องระวังการทะเลาะวิวาทมีปากเสียง และระวังการถูกกล่าวหากล่าวโทษไว้ด้วย

ธุรกิจการงานยังไม่ราบรื่น อาจเกิดปัญหาอุปสรรคเสมอ เพื่อนฝูงญาติมิตร วงสังคม สมาคม มักทำให้เดือดร้อน สร้างความทุกข์ให้ตลอด ระยะนี้ทำคุณกับใครไม่ขึ้นทั้งนั้น

การเงิน : จะเริ่มได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออย่างมั่นคงเกี่ยวกับการเงินทรัพย์สิน ยังมีโชคลาภทางการเงิน มีรายได้มีทางได้เงินเข้ามาตลอด แต่ก็เป็นอย่างที่ว่า ‘เก็บเล็กผสมน้อย’ คือได้มาทีละไม่มาก แต่ได้บ่อยได้เสมอ

ความรัก : มีคู่แล้วอยู่ใกล้ชิดกับคู่ครองตลอดเวลา แต่ทั้งมีคู่แล้วและโสด ชีวิตคู่ความรักระยะนี้ มักวุ่นๆ อาจมีรักซ้อนซ่อนรัก

 

ราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย. - 15 ธ.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : จะเริ่มมีธุรกิจการงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากขึ้น งานจะเข้ามากอง รอให้ทำจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก แต่ส่วนดีคือมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานอาชีพ มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ ได้เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ได้บรรจุตำแหน่งงานประจำ

หากทำการค้าขายระยะนี้ ลงทุนน้อยอาจได้กำไรมาก

ที่ควรระวังคือ ระวังอารมณ์รุนแรง ใจน้อย รู้สึกอิจฉาริษยาอย่างแรงได้ง่ายๆ

การเงิน : โดยภาพรวมการเงินค่อนข้างมั่นคง แต่ยังมีเรื่องให้การเงินเปลี่ยนแปลงโดยไร้เหตุผลอันควร หรือไม่มีเหตุผลชัดเจน

ความรัก : มีความปรารถนาในเรื่องรักใคร่สูงขึ้น คู่ครองคู่รัก เพศตรงข้าม ก็ยังเข้ามาพัวพันอยู่ตลอดเวลา หากไม่ต้องการมีคู่รัก-แต่งงานมีคู่ชีวิตระยะนี้ ก็ควรปลีกวิเวกเข้าวัดถือศีลกินเพลไปเลย จะสบายใจกว่า

ราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.-13 ม.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : ยังเป็นระยะที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ชัดเจน แต่ตนเองนั้นเป็นตัวของตัวเองชัดเจนสุดๆ คือมีความคิด การแสดงออก และการกระทำ เป็นของตนเองทั้งหมด

ทั้งยังมีความเข้มแข็ง แข็งแรง อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์แบบทุกอย่าง

อย่างไรก็ตาม มีที่ควรระวังก็คือ ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างประดักประเดิด ทำให้ต้องรอคอย ความไม่มั่นคงชัดเจนบางเรื่อง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย บางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เป็นมาเป็นไปดังประสงค์

หรือการใช้ความรู้ไม่ถูกที่ ไม่ตรงกับกิจกรรมการงานที่ทำอยู่ หรือต้องทำในเรื่องในสิ่งที่ไม่มีความรู้เพียงพอ

การเงิน : ยังมีโชคลาภทางการเงิน มีรายได้เข้ามาเสมอ มีเงินใช้ไม่ขาดมือ แต่ก็ยังมีเหตุให้ต้องรอคอยเกี่ยวกับการเงิน เช่น คอยรายได้ที่ยังไม่ได้ตามนัด

ความรัก : มีคู่แล้ว คู่ครองคู่รักพอใจอวดเก่ง แสดงความกล้าเกินตัว ระวังความลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องความรักความใคร่ เรื่องเพศตรงข้าม ทำให้เดือดร้อน

 

ราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 11 ก.พ.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : ยังพัวพันอยู่กับเรื่องเสียหาย ความไม่โปร่งใส คดีความ และมักทำอะไรๆ แปลกพิสดารพันลึกกว่าใครทั้งนั้น

พอใจผลักดันผู้อื่นให้ก้าวหน้าไปโลดได้ แต่ตนเองมักไม่ได้อะไรตอบแทน ชอบทำแบบปิดทองหลังพระ

ชีวิตระยะนี้มักมีความลับแอบแฝงอยู่ พอใจเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ชอบออกสังคมสมาคม ที่ดีคือ เก็บความลับได้เก่งมาก

ระยะนี้มีธุรกิจการงานไม่ขาดสาย อาจต้องทำงานหลายงาน เช่น ทำงานประจำแล้วมีงานจร งานพิเศษมาให้ทำ

การเงิน : ยังไม่ค่อยราบรื่นสำหรับการเงินในภาพรวม มีการกู้ยืมในระบบนอกระบบ และหรือโดยเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ หรือเป็นลูกหนี้ก็ได้ ในบางรายของชาวราศีนี้อาจได้เงินจากความเสียหาย-หายนะ เช่นได้เงินชดเชยชดใช้ความเสียหาย-หายนะ

ความรัก : หากโสดและแสวงหาคู่ อาจพบคู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษา ต่างศาสนา หรือเป็นคนแปลกๆ ไม่เหมือนใคร มีคู่แล้ว ชีวิตคู่เกิดเหตุซิกแซก ยึกยัก ไม่ตรงไปตรงมา

 

ราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 12 ก.พ. - 13 มี.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : ยังมีทั้งส่วนดีและไม่ค่อยดีสักเท่าไรปะปนระคนกันอยู่เวลานี้ ส่วนดีคือธุรกิจการงานอาชีพซึ่งยังมีโอกาสดี ได้รับการยกย่อง เพราะกิจการที่ทำอยู่ ได้ทำงานที่มีเกียรติ ผู้หลักผู้ใหญ่ยังไว้เนื้อเชื่อใจ มอบหมายงานสำคัญ งานมีระดับให้ทำ

ยังเหมาะแก่การเป็นเจ้าของธุรกิจการงาน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และสามารถทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศต่างชาติได้ ทั้งมีผู้ชูชุบอุปถัมภ์ในทางการงาน ห่างไกลสภาวะตกงาน

การเงิน : มีโอกาสได้ลาภเป็นเงิน มีโชคดีเกี่ยวกับการเงิน มีช่องทางในการแสวงหาเงินทองรายได้และลาภผล

ความรัก : มีคู่แล้ว คู่ครองคู่รักคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใย คอยเอาใจใส่เสมอ เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ดี คนโสดอาจได้คู่ต่างชาติ

 

ราศีมีน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มี.ค. - 12 เม.ย.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป : ธุรกิจการงานอาชีพเป็นเรื่องใหญ่สุดเวลานี้ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ชัดเจนชัดแจ้ง และประดักประเดิด ไม่แน่นอน ไม่คงที่เรื่องการงาน ซึ่งส่งผลกระทบถึงส่วนตัวอย่างสุดๆ

เพราะตนเองนั้นยึดถือเชื่อมั่นคงเสมอว่า ‘งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน’ แต่อย่างไรก็ตาม งานยังมั่นคงเต็มร้อย ทว่าเป็นงานหนักหนาสาหัส

ที่ต้องระวังให้มากคือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น และระวังเกิดปัญหากับคนในบ้าน หรือเพื่อนบ้าน บางรายอาจต้องโยกย้ายที่อยู่ มีโอกาสเดินทางไกล

การเงิน : มีเหตุให้ต้องใช้เงินอยู่ตลอด การเงินอาจเสียหาย อาจสูญเสียเงินทองทรัพย์สิน

ความรัก : มีคู่แล้วอาจเกิดเบื่อคู่ หรือสูญเสียคู่ครองคู่รัก คนโสดอาจพบรักพบคู่เป็นหม้าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง