วิทยาศาสตร์แปลงโฉม 'น้ำมันเหลืองแก้ปวด' สู่โอท็อปพรีเมี่ยม

วิทยาศาสตร์แปลงโฉม 'น้ำมันเหลืองแก้ปวด' สู่โอท็อปพรีเมี่ยม
5 พฤศจิกายน 2562 | โดย ชญานิษฐ์ นกแก้ว
654

“เจลไพลบรรเทาปวดเมื่อย" โฉมใหม่ของ "น้ํามันเหลือง” ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ลบข้อด้อย-เสริมจุดเด่น ยกระดับสู่สินค้าโอท็อปคุณภาพวางขายบนห้างได้อย่างไม่อายใคร พร้อมโกอินเตอร์สู่นานาประเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงาน เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมอุทยาน วิทยาศาสตร์ (สอว.) มองเห็นโอกาสที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์น้ํามันเหลือง ซึ่งเป็นยาแผนโบราณที่ทําจากสมุนไพร สู่การเป็นสินค้าโอท็อปพรีเมี่ยมที่แตกต่างจากน้ํามันเหลือง ทั่วไปโดยการรีแบรนดิ้งสู่ยี่ห้อ AYA (เอย่า) ปรับรูปโฉมใหม่ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น วัยทํางานได้มากขึ้น

นวัตกรรมยกระดับ “คนตัวเล็ก”

สมเกียรติ ปันจันตา ประธานกลุ่มพัฒนา อาชีพสมุนไพร ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า น้ํามันเหลืองหรือน้ํามันไพล เป็นยาแผนโบราณใช้ภายนอกผลิตจากพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ อาทิ ไพล ขมิ้นอ้อย มีสรรพคุณหลากหลายทั้งบรรเทาวิงเวียนศีรษะ ลดปวดเมื่อย จากเดิมที่ผลิต และจําหน่ายภายในชุมชน พบว่ายอดขายไม่กระเตื้องขึ้นจึงนําผลิตภัณฑ์ “น้ํามันเหลือง” ไปเสนอหน่วยงานต่างๆให้ช่วยเพิ่มศักยภาพ ผลิตภัณฑ์

กระทั่งมีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ ร่วมกันพัฒนาต่อยอดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านต้นทุนที่เป็นองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักการตลาด หรือเภสัชกรในพื้นที่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมและจัดให้มีการบ่มเพาะความรู้ผ่านการอบรม

“เนื่องด้วยสินค้าอย่างยาหม่องที่ทํามาหลายปีก็ยังคงเป็นยาหม่องเหมือนเดิม ไม่มีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ ทางกลุ่มจึงสนใจที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ทุกตัวถ้าเราไม่พัฒนาก็เท่ากับถอยหลังเพราะคนอื่นเขาก็พัฒนา เราจึงต้องพัฒนาอยู่เสมอ

ขณะเดียวกันก็ควรจะมีหน่วยงานรับรอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีการหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หากเรามีใบรับรองมาตรฐานหรือฉลากเขียว ที่ผ่านการประเมินและตรวจสอบว่าได้มีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกําหนดก็จะส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น”

ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ฯยกระดับ “น้ํามันเหลือง” ยาแผนโบราณให้มีคุณภาพอย่างครบวงจร ด้วยการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเจลซึมเข้าผิวได้เร็ว ไม่เหนียว ทั้งยังแตกไลน์มีครีมบํารุง สมุนไพรนวดสปา ที่เกิดจากศูนย์บ่มเพาะโดยใช้ระบบออร์แกนิคทั้งหมด

"จากราคาน้ํามันเหลืองขวดละ 60 บาท เมื่อผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีก็ขยับเป็น 100-250 บาทประกอบกับปัจจุบันสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมช จากเดิมที่รับจ้างปลูกอ้อยและมันสําปะหลัง ซึ่งจะมีช่วงเวลาว่างก็นํามาปลูกพืชสมุนไพรเรียนรู้สมุนไพร และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ที่สนใจต่อไป”

กลไกรัฐบาลเป็นมือช่วยที่จําเป็น

เป้าหมายต่อไปของสมเกียรติ คือ การร่วมพัฒนางานวิจัยสู่สินค้าชนิดอื่นๆ รวมทั้งผลักดันให้กลุ่มพัฒนาอาชีพนี้ซึ่งมีสมาชิก 27 คน สามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทเอสเอ็มอี พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากตลาดต่างประเทศ จากเดิมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปยัง ร้านสปาในจีนและสิงคโปร์ซึ่งให้ราคาสูงกว่าในไทยถึง 3 เท่า จึงต้องการที่จะขยายสู่ประเทศอื่นๆ พร้อมทั้งมองโอกาสในเรื่องการขยายโรงงานรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นผู้ประกอบการหรือกลุ่มอาชีพ ที่ต้องการจะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างรายได้สู่ชุมชนจําเป็นต้องพึ่งพิงรัฐบาลเป็นพี่เลี้ยง เพราะหากทําและขายอย่างเดียวไปได้ไม่ไกลเนื่องจากมีกฎระเบียบควบคุม เช่น สมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่มีกฎระเบียบควบคุมว่าสามารถนําไปใช้ในกระบวนกาผลิตได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่จะให้คําแนะนําหากสามารถจับจุดและเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลเข้ากับกลุ่มอาชีพได้ อีกไม่นาน ผลิตภัณฑ์ก็จะได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและรู้จักในตลาดอย่างแน่นอน

ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อํานวยการ สอว. กล่าวว่า การดําเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มวิสาหกิจภายในประเทศดังนั้น การที่จะทําให้เติบโตได้นั้นจําเป็นต้องอาศัยการผลักดันจากหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ที่สนับสนุนผู้ประกอบการในการเริ่มต้นทําธุรกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างครบวงจร โดยได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ AYA การอบรมด้านการตลาดการเงินการลงทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบเจลซึมง่าย ไม่เหนียว และได้รับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ารวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ ในการออกบูทจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานต่างๆ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง