ราชทัณฑ์โอนนักโทษระหว่างประเทศสำเร็จกว่าพันคน

ราชทัณฑ์โอนนักโทษระหว่างประเทศสำเร็จกว่าพันคน
19 ตุลาคม 2562
349

กรมราชทัณฑ์ กับความสำเร็จในภารกิจด้านการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศ กว่า 1,000 คน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศกลับไปรับโทษต่อยังประเทศที่ตนเองมีสัญชาติ ทั้งนี้จนถึงปัจจุบัน สามารถโอนนักโทษดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 1,199 คนโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการโอนตัวมากถึง 106 คน จาก 14 ประเทศ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังสอดคล้องต่อหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้กลับไปรับโทษต่อยังประเทศบ้านเกิด เพื่ออยู่ในสภาพแวดล้อม ภาษา สังคมและวัฒนธรรมที่คุ้นเคย ตลอดจนได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศนั้นๆได้

ประเทศไทยได้ดำเนินการภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 และสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษที่ประเทศไทยได้ลงนามแบบทวิภาคีแล้วกับ 38 ประเทศ โดยมีคณะกรรมการพิจารณา การโอนนักโทษ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 10 คน ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอโอนตัว

 

นอกจากการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศกลับไปรับโทษต่อยังประเทศที่ตนเองมีสัญชาติแล้ว กรมราชทัณฑ์ยังรับโอนนักโทษเด็ดขาดสัญชาติไทย 3 คน (จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คน และญี่ปุ่น 2 คน) กลับมารับโทษต่อในราชอาณาจักร โดยถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประเทศไทยมีสนธิสัญญาฯ กับสาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่นในการรับตัวคนไทยกลับมาจำคุกต่อในเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเดือนกันยายน 2562 ภายหลังจากมีความพยายามดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

พันตำรวจเอก ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ยังคงมีเป้าหมายให้มี การโอนตัวนักโทษมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินการเจรจาเพื่อให้มีสนธิสัญญาโอนตัวฯ ร่วมกับประเทศมาเลเซียและยูเครน คาดว่าน่าจะบรรลุความตกลงได้ภายในปีงบประมาณพ.ศ. 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง