หมวกมัดย้อม “มทร.ธัญบุรี” ทำด้วยใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

หมวกมัดย้อม “มทร.ธัญบุรี” ทำด้วยใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
17 ตุลาคม 2562
456

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง 200 ใบ ให้กับทั้ง 7 สถาบันมะเร็งทั่วประเทศไทย

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสังคม มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น โครงการ  “ถักร้อย สานศรัทธา ห่มอังสะพระประธาน 9 องค์ 9 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบริการวิชาการสอนทำผ้ามัดย้อม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านฟ้ารังสิต และชุมชนในเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

157123058220

 

ล่าสุดจัดทำโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 89.5 FM เพื่อส่งมอบหมวกมัดย้อมที่ ส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ-ธัญบุรี ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ที่ต้องการ โดยหมวกมัดย้อม เพราะว่าถ้าใส่วิกผมเป็นเวลานานอาจทำให้ร้อน 

สุรจิตต์ แก่นพิมพ์  หัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เล่าว่าหมวกมัดย้อม ทั้ง 200 ใบเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรม ที่เรียนรายวิชาออกแบบการย้อม เพื่องานออกแบบแฟชั่น การนำศาสตร์ที่ได้เรียนไปประยุกต์และใช้ประโยชน์ในงานด้านการช่วยเหลือสังคม และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ โดยได้พูดคุยเบื้องต้นกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จัดทำหมวกมัดย้อมมอบให้กับทั้ง 7 สถาบันมะเร็งทั่วประเทศไทย

โรคมะเร็งเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตอันดับ 1 ใน 1 ปี พบผู้ป่วยจากโรคมะเร็งกว่า 100,000 คน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โครงการหมวกมัดย้อม เป็นจุดเริ่มต้น ในการช่วยดูแลผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยที่รักษามะเร็งต้องทุกข์จากโรค และจากการรักษา โดยเมื่อรับเคมีบำบัด ทำให้ผมร่วง การมีหมวกทำให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและเข้าสู่สังคมได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้วิกผม ซึ่งการใช้วิกไม่สะดวก ในเรื่องของการดูแล ซึ่งการดูแลวิกค่อนข้างยุ่งยาก ส่วนหมวกจะดูแลง่าย สามารถสวมใส่ออกสู่สังคมได้ง่าย

157123058224

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวว่าโครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยทางโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยสามารถร่วมมือกัน ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เกิดความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของงานศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สามารถนำบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งโรงพยาบาลยินดีในการร่วมมือดูแลผู้ป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้น

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  รายหนึ่งเล่าว่า เดิมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว และต้นปีนี้มาพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม จึงเข้ามารักษาโดยการฉายแสงที่โรงพยาบาลประมาณ 2 เดือน ทำให้ผมร่วง ส่วนใหญ่จะสวมหมวกไหมพรมสีดำ สีพื้นไปทำงาน เพราะว่าสุภาพ ที่เลือกสวมหมวกเนื่องจากสะดวกสบายกว่าต้องใส่วิกนานๆจะรู้สึกร้อน และต้องเลือกวิกให้เหมาะกับตัวเราค่อนข้างลำบาก ชอบหมวกมัดย้อม เป็นงานฝีมือ ใช้ประโยชน์ได้จริง ในการสวมใส่ออกไปข้างนอก ต้องขอบคุณอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้จัดโครงการดังกล่าว และมีจิตใจทำเพื่อสังคม และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย

“แคช” -สิริธิดา หงส์คำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรม เล่าว่าเป็นอาสาสมัครสอนทำผ้ามัดย้อม ให้กับชุมชนในเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หมวกมัดย้อมที่ได้ทำกับเพื่อนมีหลากหลายสี และลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อยากให้ผู้ป่วยทุกคนมีความสุข ห การทำมัดย้อมหมวกและส่งมอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง เป็นโครงการที่ดี ช่วยเหลือผู้ป่วย มีคุณค่าทางจิตใจ เป็นการให้กำลังใจให้กับผู้ป่วย

157123058244

เช่นเดียวกับ “ดิว” -โกลัญญา ชาอุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรมสากล เล่าว่า ปกติทำบุญโดยบริจาคเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว เช่น บริจาคเสื้อผ้าที่บ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี เป็นเรื่องที่ดีที่ได้นำศิลปะซึ่งเป็นศาสตร์ที่รักมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ได้มาเห็นผู้ป่วยที่เข้ารักษาทีโรงพยาบาลเห็นใจผู้ป่วย และอยากให้กำลังใจ ถ้ามีโอกาสอยากทำโครงการแบบนี้อีก นอกจากกิจกรรมการมอบหมวกมัดย้อมแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีบำบัด จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์อีกด้วย 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง