ครม.อนุมัติ 6 พันล้านเพิ่มทุนให้ 'เอสเอ็มอีแบงก์'

ครม.อนุมัติ 6 พันล้านเพิ่มทุนให้ 'เอสเอ็มอีแบงก์'
15 ตุลาคม 2562
270

ครม.อนุมัติ 6 พันล้านเพิ่มทุนให้เอสเอ็มอีแบงก์ ตั้งเป้าปล่อยกู้สินเชื่อ 5.7 หมื่นล้าน ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 1.42 แสนรายต่อปี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่าปีละ 2.13 แสนล้านบาท

  นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินที่จะจัดสรรจากกองทุนการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ “เอสเอ็มอีแบงก์” ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่มีมติเห็นชอบแล้วก่อนหน้านี้ 

   โดยความจำเป็นของการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงเอสเอ็มอี ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ ธพว. และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม อีกทั้งผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์มีมากกว่า 2.7 ล้านราย จึงเป็นภารกิจหลักของ ธพว. ในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ทั้งนี้ธพว. มีแผนงานจะปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าปีละ 57,000 ล้านบาท โดยมีช่องทางการขยายกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมโมบาย ยูนิต ตามโครงการหน่วยรถม้าเติมทุน ดำเนินการผ่านเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อให้เป็นโลนด์เอเจนท์ รวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงบริการของ ธพว. ได้มากขึ้นโดยคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2.13 แสนล้านบาทต่อปี 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง