'อีอีซี' ดันอุตฯเครื่องมือแพทย์

'อีอีซี' ดันอุตฯเครื่องมือแพทย์
10 ตุลาคม 2562 | โดย นครินทร์ ศรีเลิศ
750

อุตสาหกรรมการแพทย์ เป็น 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะผลักดันใน "อีอีซี"

โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยมีชาวต่างชาติจำนวนมากมาใช้บริการ ไม่แปลกใจว่าหากไทยกำลังดันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการแพทย์ครบวงจร แต่ข้อเท็จจริงหนึ่งที่ต้องดึงความฝันนี้กลับสู่ความจริงคือ ไทยนำเข้าเครื่องมือแพทย์ถึง 80% นั่นหมายความว่า ผู้รับประโยชน์จากความนิยมนี้คือประเทศผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไร ส่วนไทยต้องนำทรัพยากร ผู้คน และโอกาสทางการแพทย์ของคนในประเทศไปแลกมา

วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (MPCT) และประธานคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TMET Fund) กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถที่จะยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตจากฐานเดิมที่มีความเชี่ยวชาญและมีข้อได้เปรียบ

 โดยอุตสาหกรรมทางการแพทย์ถือว่าประเทศไทยได้รับความยอมรับจากนานาชาติเนื่องจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 

จุดเด่นต่างๆทำให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารักษาพยาบาล (Medical Visit) ถึงประมาณ 1.05 ล้านคนต่อครั้งต่อปี และหากนับรวมจำนวนที่มีผู้ที่เดินทางเข้ามาดูแลผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติในประเทศไทยหรือกลุ่มที่จะเป็น Medical Tourism จะรวมเป็น 3 ล้านคนต่อปี ซึ่ง Medical Tourism ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ตัวเลขการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมีมากถึง 40 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม แม้การเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติจะมีจำนวนมากขึ้นแต่ในปัจจุบันเรายังไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างเต็มที่เนื่องจากเครื่องมือทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆประเทศทยยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศมากถึง 80% 

วิธีการแก้ไขก็คือต้องยกระดับให้มีความสามารถการผลิตเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความมั่นคงทางการแพทย์ทั้งเพื่อลดการนำเข้าและยังช่วยเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่มีความพร้อมที่จะผลักดันให้เป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมการแพทย์ เนื่องจากในพื้นที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีกฎระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยเมื่อโครงสร้างต่างๆที่คอยให้การสนับสนุน

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งถือว่าเป็นฐานของการผลิตและวัตถุดิบทางการแพทย์ ทั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติมากกว่าอาหาร เช่น ไปเป็นอาหารเสริม ไปเป็นยารักษาโรค บางอย่างได้ต่อไป

157063027772

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง