เปิดผังการจัดเมืองอีอีซี

เปิดผังการจัดเมืองอีอีซี
23 สิงหาคม 2562
1,821

ร่างแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นำเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. เผยถึง การจัดการพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

การยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ และส่งเสริมการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวไปสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัย นอกจากการจัดการพื้นที่ในโครงการ ครอบคลุม 3 จังหวัด ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี แล้วยังมีเป้าหมายเพื่อการเชื่อมโยงการพัฒนาไปนอกพื้นที่ และต่อเนื่องไปถึงต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม เป็นแผนที่ต้องเชื่อมโยงกับแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเมื่อ กพอ.ให้ความเห็นชอบแล้ว สกพอ.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ต้องจัดทำรายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งการเห็นภาพรวมการจัดการที่ดินก็จะช่วยให้นักลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนรองรับได้อย่างแม่นยำ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-4 เมกะเทรนด์..อสังหาฯ ยุคเปลี่ยนโครงสร้างรับมือแข่งเดือด
-อสังหาฯมาเลย์-ไทยส้มหล่นจากเหตุประท้วงฮ่องกง
-อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน - CEO Blogs
-เดิมพันอสังหาฯแสนล้าน ลดยาแรง LTV

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง